Møte i ekspertgruppen for Undervisningsmodulen

Innkalt

Pål Erik Megaard, UiO

Thor Højgaard Anti, UMB

Petter Kjær, UiB

Siren Erichsen, HiB

Hege G. Tønder, HiNesna

Nils Christian Fareth, UiT

Anita Monsø Wiggen, HiST

Sven Petter Myhr Næss, NMH

Geir Vangen, FSAT

Tina Lingjærde, FSAT

Kai Quale, FSAT

Ole Martin Nodenes, FSAT

Adelheid M. Huuse, FSAT

 

Dagsorden:

1. Referat fra møtet 11.12.2014

2. Status ny datamodell

2.1 ER-modell

2.2 Prettyprint ny datamodell

2.3 Forenklet modell

Hvilke tabeller og felter kan fjernes?

3. Skjermbilder for undervisningsaktiviteter i ny datamodell

3.1 Forslag til skjermbilder Undervisningsaktiveter

3.2 Forklaring til skjermbilder Undervisningsaktiviteter

4. Behov for støtte til å inngå praksisavtaler og praksisplassberegning

4.1 Forslag skjermbilder praksisavtale og praksisplassering

4.2 Forklaring til skjermbilder

5. Behov for støtte til flere Campus (Diskusjon)

5.1 UiT - behov for campusstøtte 

6. Innkomne endringsforslag til Undervisningsmodulen

6.1 Endringsforslag fra HiØ

6.2 Endringsforslag fra HiB

6.3 Endringsforslag fra HiB ang. praksis

7. Fremmøteregistrering i Fagpersonweb

8. Tidsplan

9. Eventuelt

Emneord: Undervisning
Publisert 14. aug. 2015 13:20 - Sist endret 2. feb. 2016 08:32