Møte i ekspertgruppen for undervisningsmodulen

Innkalt

Pål Erik Megaard, UiO

Thor Højgaard Anti, UMB

Petter Kjær, UiB

Siren Erichsen, HiB

Hege G. Tønder, HiNesna

Nils Christian Fareth, UiT

Anita Monsø Wiggen, HiST

Sven Petter Myhr Næss, FSAT

Geir Vangen, FSAT

Kai Quale, FSAT

Ole Martin Nodenes, FSAT

 

Dagsorden

1. Referat fra møtet 24.09.2015

2. Nytt skjermbilde Undervisningsaktivitet

 1. Forslag til nytt skjermbilde
 2. Løsning for undervisningstid
 3. Søkemuligheter for tidsperioder innenfor undervisningstid
 4. Organiseringer og partier
 5. Deling
 6. Generering av partier
 7. Ev. kobling mot VurdTid?

3. Funksjonalitet for flere Campus

 1. Notat fra UiT
 2. Ny tabell: Campus
 3. Nye koblingstabeller

4. Praksis

 1. Ny tabell: Praksissted

5. Undervisningsform

 1. Forslag til felleskoder for Undervisningsform

6. Innkomne ønsker til undervisningsmodulen

 1. Spesialtilpasning praksis

7. Eventuelt

Emneord: Undervisning
Publisert 28. okt. 2015 08:38 - Sist endret 5. jan. 2016 13:39