Møte i ekspertgruppen for StudentWeb

Saksliste:

 

  1. Godkjenning av referat fra 6. mai 2015

 

  1. Status på Studentweb i prod

 

  1. Innkomne ønsker

 

Saksnr

Modul

Beskrivelse

STWJS-1257

Utdanningsplan

Hvordan skal studenweb håndtere studenter som er utenfor normert studietid

STWJS-1266

Utdanningsplan

Status og oversikt: begreper og sortering

STWJS-1331

Utdanningsplan

Fremvisning av emne i utdanningsplanen

STWJS-1332

Utdanningsplan

Bedre fremvisning av ikke-beståtte emner i utdanningsplanen

STWJS-1336

Utdanningsplan

Ikke vise frem prioritering av veivalg etter opptak

STWJS-1337

Utdanningsplan

Status og oversikt: Vise strukturen i emnekombinasjonshierarkiet?

STWJS-1133

Resultater

Vurdprot: vise frem klagefrist

STWJS-1145

Resultater

Tekst dersom det er så få at det ikke blir generert statistikk

STWJS-1226

Resultater

Fremvisning av rapporterte godkjenningssaker

STWJS-1251

Resultater

Mine resultat - Deler der heile emnet ikkje er bestått - forslag om å endre tabelloverskrift

STWJS-1292

Profil

Plass til personvernerklæring?

STWJS-1146

Mine studier

Ønske om å kunne fjerne lenke til melde seg opp utenfor planen

STWJS-1232

Mine studier

Ønske om parameter for å kunne styre om klasseinformasjon skal vises eller ikke

STWJS-942

Mine emner

Varsel om at emnet ikke kan benyttes i noen utdanningsplan

STWJS-1092

Mine emner

Aktive emner: sperre for at studenter skal kunne slette undmeldinger

STWJS-1110

Mine emner

Undmelding: Fjerne påmeldingsperiode

STWJS-1258

Mine emner

Ønske om fremvisning av mobilnr til praksisveiledere og fritekstfelt

STWJS-1350

Mine emner

Aktive emner: knytte emner til emnekombinasjoner

STWJS-1227

Faktura

Bestille papirkvittering på betalt semesteavgift

STWJS-1291

Generelt

Gjennomgang av tekster

 

  1. Eventuelt

 

 

Publisert 4. sep. 2015 12:14 - Sist endret 10. nov. 2015 08:41