Møte i STAR-prosjektgruppen

Innkalt
Ingvild Greve, UiB
Anne-Lise Lande, UiO
Espen Dybwad Kristensen, UiT
Mustafa Hussain, UiB
Kjerstin Tobiassen, HiST
Hans Jacob Berntsen, HiT
Jon-Are Lunde, HiN
Sonja Irene Dyrkorn, HiB
Henrik Røneid, CK
Stein Aske, FSAT
Ragnar Pettersen, FSAT
Agnethe Sidselrud, FSAT
Kjetil Ophus, FSAT

 
 
 
Dagsorden dag 2
 

1. Oppsummering av dag 1 v7gruppelederne

2. Agenda for dagen

3. Gruppearbeid

Gruppe 1:

Direktekobling til FS
Gjennomgang av forslag til kilder fra Hans Jacob Berntsen. Diskusjon

Gruppe 2:

Workshop rutiner (se tema nedenfor)

5. Workshop

Gruppe 1:

Workshop
Vi lager kilde for FS-site

Gruppe 2:

Workshop rutiner

 

Diskusjonstema, rutiner:

- Videreføring av samarbeid i prosjektgruppen (ekspertgruppen)
- Utrulling, kursing og opplæring, informasjon til sektoren
- Innmelding av endringsønsker (forslag til nye rapporter)
- Når en institusjon har laget en rapport man ønsker å dele
- Arbeid med Tableau ved institusjoner (flere datakilder)
- Antall lisenser (superbrukere) pr. institusjon
- Forholdet til DBH, SSB (Tilstandsrapporten, se på data før rapporten offentliggjøres)

6. Oppsummering og veien videre

7. Eventuelt

 

Publisert 11. mai 2015 09:21 - Sist endret 11. mai 2015 14:14