Møte i ekspertgruppene for GAUS og godkjenningssaker

Vi starter med GAUS, slik at de som kun skal delta på den delen av møtet kan gå tidlig.

Saksliste:

 

GAUS:

 1. Presentasjonsrunde
   
 2. Godkjenning av dagsorden
   
 3. Erfaringer så langt med bruk
   
 4. Rutinebeskrivelse
   
 5. Status NOKUT og BI
   
 6. Eventuelt

Godkjenning:

 1. Oppsummering av status for utvikling og siste endringer: Resultatutveksling, rapportering av utvekslingsopphold til Lånekassen og varselfunksjonalitet
   
 2. Orientering om status for EMREX
   
 3. Gjenstående på gjenstående saker og innkomne ønsker
   
 4. Rutiner for behandling av Joint degree og samarbeidsgrader
   
 5. Planlegging av videre arbeid og neste møte
   
 6. Eventuelt

 

Emneord: GAUS, Godkjenning
Publisert 23. apr. 2015 12:34 - Sist endret 10. juni 2015 15:29