Møte i ekspertgruppen for Doktorgradsmodulen

Saksliste:

  1. Godkjenning av referat fra møte 16.03.2015

 

  1. Oversikt over endringer som kommer eller har kommet i rapportene på bakgrunn av tidligere møter

 

  1. Diskusjonssaker

 

  1. Diskusjon rundt tidskonto. Ønsket fra UiB. Se notat.

 

  1. Status for ny vitnemålsmal og avvikling av gammel – både fra FS side og fra institusjonene. Ønsket fra NMBU.

 

 

  1. Gjennomgang av ønskelisten

 

Nøkkel

Tittel

FS-331

Rapportering av ph.d. med cotutelle-avtale

FS-333

Samkjøring av bildene "Utvekslingsperson", "Samarbavt" og "Mobilitet".

FS-383

Bruke Søknad samlebilde for PhD

FS-401

FS944.001 Gjennomstrømningstall for doktorgradsstudenter

FS-402

Næringsphd og offentlig phd

 

  1. Eventuelt
Publisert 25. mars 2015 22:07 - Sist endret 15. okt. 2015 13:44