Møte i ekspertgruppen for Undervisningsmodulen

Innkalt

Pål Erik Megaard, UiO
Thor Højgaard Anti, UMB
Petter Kjær, UiB
Siren Erichsen, HiB
Hege G. Tønder, HiNesna
Nils Christian Fareth, UiT
Anita Monsø Wiggen, HiST
Sven Petter Myhr Næss, NMH
Geir Vangen, USIT
Agnethe Sidselrud, FSAT
Tina Lingjærde, FSAT
Kai Quale, FSAT
Thomas Solvin, FSAT

 

1. Referat fra møtet 07.05.14

[FS-14-062 Referat fra møtet 07.05.14]

2. Endringsønske

[FS-UND-14-012 Endringsønske Undervisning rapport FS202006]

3. Forslag til ny datamodell

-Presentasjon av modell og caser

[FS-UND-14-013 ER-modell]

[FS-UND-14-014 Forekomsttabeller Case 1]

[FS-UND-14-015_Forekomsttabeller_Case_2]

4. Eventuelt

Emneord: Undervisning
Publisert 19. nov. 2014 09:21 - Sist endret 2. feb. 2016 08:30