Møte i prosjektgruppe for undervisningsmodulen

Innkalt

Pål Erik Megaard, UiO
Thor Højgaard Anti, UMB
Petter Kjær, UiB
Siren Erichsen, HiB
Torill Myrbostad, HiNesna
Nils Christian Fareth, UiT
Anita Monsø Wiggen, HiST
Sven Petter Myhr Næss, NMH
Geir Vangen, USIT
Agnethe Sidselrud, USIT
Tina Lingjærde, USIT
Thomas Solvin, USIT

 

1. Referat fra møtet 23.10.13

2. Arbeid med ny aktivitetsdekomponering

a) Gjennomgang av aktiviteter ved institusjonene

b) Utvikling av ny aktivitetsdekomponering

3. Avklaring av videre møteaktivitet fremover, fordeling av arbeidsoppgaver

4. Eventuelt

 

Emneord: Undervisning
Publisert 21. feb. 2014 14:18 - Sist endret 17. mars 2014 15:58