Møte i ekspertgruppen for Undervisningsmodulen

Innkalt

Pål Erik Megaard, UiO
Thor Højgaard Anti, UMB
Petter Kjær, UiB
Siren Erichsen, HiB
Hege G. Tønder, HiNesna
Nils Christian Fareth, UiT
Anita Monsø Wiggen, HiST
Sven Petter Myhr Næss, NMH
Geir Vangen, USIT
Ole Martin Nodenes, FSAT
Tina Lingjærde, FSAT
Kai Quale, FSAT
Thomas Solvin, FSAT

 

1. Gjennomgang av bearbeidet forslag til ny datamodell

Emneord: Undervisning
Publisert 3. feb. 2015 13:58 - Sist endret 2. feb. 2016 08:31