Møte i prosjektgruppe for undervisningsmodulen

Innkalt

Pål Erik Megaard, UiO
Thor Højgaard Anti, UMB
Petter Kjær, UiB
Siren Erichsen, HiB
Torill Myrbostad, HiNesna
Nils Christian Fareth, UiT
Anita Monsø Wiggen, HiST
Sven Petter Myhr Næss, NMH
Geir Vangen, USIT
Agnethe Sidselrud, USIT
Tina Lingjærde, USIT
Thomas Solvin, USIT

 

1. Referat fra møtet 26.02.14

[FS-14-038 Referat fra møtet 26.02.14]

2. Tilbakemeldinger på aktivitetsdekomponeringen

[FS-UND-14-007 Aktivitetsbeskrivelse undervisningsmodulen]

[FS-UND-14-008 Aktivitetsdekomponering undervisningsmodulen]

[FS-UND-14-009 Aktivitetsbeskrivelse praksis]

[FS-UND-14-010 Aktivitetsdekomponering praksis]

3. Kort innføring i datamodellering

4. Datamodellering av undervisningsmodulen

-Nødvendige dokumenter blir delt ut

5. Tidspunkt for neste møte

6. Eventuelt

 

 

Emneord: Undervisning
Publisert 25. apr. 2014 09:47 - Sist endret 22. mai 2014 09:40