Møte i ekspertgruppen for StudentWeb

Saksliste:

 

  1. Godkjenning av referat fra 8. oktober 2014
  1. Gjennomgang av tekster
  1. Vurder hvilke adressefelt og ledetekster som er nødvendig på siden Min profil
  2. Gå gjennom tekster og finn ut hvilke tekster hvor dere tror dere ikke kan bruke en fellestekst. Kom med forslag til tekst, slik at de andre institusjonene kan vurdere om teksten kan passe. Begrunn hvorfor det ikke er mulig med felles tekst.
  1. Innkomne ønsker
  1. Ønske om modulvalg for å styre knappen "Ta emne på nytt" på siden Mine resultater
  2. Ønske om å bytte rekkefølge i venstremenyen, slik at Aktive emner kommer før Mine resultater
  1. Eventuelt

 

Publisert 19. nov. 2014 08:56 - Sist endret 9. jan. 2015 10:44