Møte i ekspertgruppe for sak og arkiv

Innkalt:

Liv Taraldsen, NTNU

Sven Erik Sivertsen, NTNU

Lena Andersen, UiO

Arild Ekker, UiO

Hans Jacob Berntsen, HiT

Maria Hellum, HiOA

Inger Setnes, HiOA

Arne Rudolf Ramslien, UiB

Nina Østensen, UiB

Armaz Mellati, Uninett

Leif Kristiansen, Uninett

Lisbeth Viken, HiST

Geir Vangen, USIT

Richard Borge, USIT

Kathy Foss Haugen, USIT

Ole Martin Nodenes, USIT

 

Dagsorden

1. Godkjenning av dagsorden

2. Referat fra møte 21. november 2013 (V)

3. Informasjon fra pågående prosjekter (I)

- Universitetene v/Lena Andersen, UiO

- Uninett v/Ikke avklart enda

- Saksflyt v/Geir Vangen, USIT

4. Klassifisering av studiesaker (D)

- Kan "UiOs Retningslinjer for registrering av studiesaker" hjelpe oss til å klassifisere studiesaker?

- Er institusjonene enige i inndelingen?

- Er det saksområder som mangler?

5. Integrasjon FS - Arkivsystem på saksnivå (D/V)

- Hvilke studiesaker er arkivverdige?

- Hvilke sakstyper bør prioriteres for overføring til arkivsystem?

6.  Eventuelt

Publisert 25. apr. 2014 10:52 - Sist endret 27. mai 2014 13:28