Møte i godkjenningsgruppen

OBS: Ny dato!

Innkalt

Anne Lise Mølmann, HiST
Sven Erik Sivertsen, NTNU
Gry Alterskjær, NTNU
Unni Henriksen, UiA
Lars Kristian Hasle, UiO
Maj-Brit Iden, UIB
Agnethe Sidselrud, USIT
Geir Vangen, USIT
Thomas Solvin, USIT
Adelheid Mortensen Huuse, USIT

Dagsorden

 1. Godkjenning av dagsorden
 2. Referat fra møtet 1.10.2013
 3. Oppdatering om arbeidet med ELMO
 4. Status for arbeid med GAUS (ny NAG)
 5. Rapportering av forhåndsgodkjenninger til Lånekassa
 6. Status for arbeid med resultatoverføring:
  • Behov i FSklienten i forbindelse med resultatoverføring
  • Innkomne ønsker
 7. Gjenstående arbeid i godkjenningsmodulen og gjennomgang av innkomne ønsker:
 8. Nytt system for saksflyt
 9. Arbeid med rutinebeskrivelse
 10. Avklaring av videre arbeid med modulen, møteaktivitet og fordeling av oppgaver
 11. Eventuelt
Emneord: Godkjenning
Publisert 16. okt. 2013 10:09 - Sist endret 26. mars 2014 10:20