Møte Doktorgradsgruppen

Innkalt

Steinar Heldal, AHO
Terje Valentinsen, NTNU
Merethe Bremer, UiO
Natalia Utkina, UiO
Kristin Kalvik, UiB
Øyvind Nystøl, UiA
Gølin Irene Larsen, UiT
Thor Anti, UMB
Geir Vangen, USIT
Knut Løvold, USIT
Kathy Foss Haugen, USIT

 

 

 

Dagsorden

1. Godkjenning av referat fra møte 14.10.2013

2. Demonstrasjon av StudentWeb med fokus på løsninger for PhD-studenter

3. Orienteringssak - Vitnemål for PhD

5. Gjennomgang og prioritering av innkomne ønsker til doktorgradsmodulen.

6. Eventuelt

 

 

Emneord: Doktorgrad
Publisert 26. sep. 2014 12:46 - Sist endret 4. nov. 2014 14:26