Møte i prosjektgruppe for undervisningsmodulen

Innkalt

Pål Erik Megaard, UiO
Thor Højgaard Anti, UMB
Petter Kjær, UiB
Siren Erichsen, HiB
Torill Myrbostad, HiNesna
Nils Christian Fareth, UiT
Anita Monsø Wiggen, HiST
Sven Petter Myhr Næss, NMH
Geir Vangen, USIT
Agnethe Sidselrud, USIT
Tina Lingjærde, USIT
Thomas Solvin, USIT

 

1. Oppstart:

  • presentasjon av deltakerne i prosjektgruppen og gjennomgang av mandat
  • tidsperspektiv, fremdrift og mulige arbeidsformer i gruppen

2. Gjennomgang av undervisningsmodulen

3. Gjennomgang av aktivitetsdekomponering

[FS-94-001 Aktivitetsdekomponering kap. 7 og 8]

[FS-94-002 Aktivitetsbeskrivelse kap. 7 og 8]

 

4. Endringsønsker:

  • Gjennomgang av registrerte endringsforslag
  • Endring i nåværende eller i ny modul

[FS-UND-13-001 Endringsønsker undervisningsmodulen]

5. Avklaring av møteaktivitet fremover, fordeling av arbeidsoppgaver

6. Eventuelt

 

Emneord: Undervisning
Publisert 17. okt. 2013 09:26 - Sist endret 25. nov. 2013 13:36