Møte i godkjenningsgruppen

Innkalt

Anne Lise Mølmann, HiST
Sven Erik Sivertsen, NTNU
Gry Alterskjær, NTNU
Unni Henriksen, UiA
Lars Kristian Hasle, UiO
Maj-Brit Iden, UIB
Agnethe Sidselrud, USIT
Geir Vangen, USIT
Thomas Solvin, USIT
Adelheid Mortensen Huuse, USIT

Dagsorden

  1. Godkjenning av dagsorden
  2. Referat fra møtet 20.-21.8.2012
  3. Oppdatering om arbeidet med ELMO
  4. Status for arbeid med ny NAG
  5. Evaluering av ny godkjenningsmodul, utvikling av mer funksjonalitet og innkomne ønsker (samledokument):
  6. Overføring til Lånekassa
  7. Nytt system for saksflyt
  8. Arbeid med ny rutinebeskrivelse (råukast til ny beskrivelse)
  9. Avklaring av videre arbeid med modulen, møteaktivitet og fordeling av oppgaver
  10. Eventuelt
Emneord: Godkjenning
Publisert 9. sep. 2013 11:18 - Sist endret 16. okt. 2013 09:55