Møte i Etterutdanningsgruppen

Innkalt:
Karine Rabben Pedersen, UiT
Bente Monsen, UiB
Alan Belardinelli, UiO
Oddbjørg Mikkelsen, NTNU
Ragnhild Paulsen Hamre, HVO
Tonje Irene Hansen, UIS
Andreas Sylte, HiALS
Jannike Hagen Paulsen, HIST
Thor Højgaard Anti, UMB
Anne Lise Lande, USIT
Brian Talgo, USIT
Knut Løvold, USIT
 
Dagsorden
 

1. Godkjenning av referat

Referat fra møte 18.1.2012

2. Presentasjon av nye medlemmer

Nye medlemmer: Andreas Sylte, HiAls, Karine Rabben Pedersen, UiT og Jannike Hagen Paulsen, HiST

3. Gjennomgang av hva som er gjort i EVU modulen

Løste saker siden forrige møte, og gjenstående fra forrige prioritering

4. Gjennomgang av hva som er gjort i EVU-web

Løste saker siden forrige møte, og gjensående fra forrige prioritering

5. Gjennomgang av registrerte saker og prioritering av saker i EVU-modulen

Ikke prioriterete saker og nye saker. Ny prioritering.

6. Gjennomgang av registrerte saker og prioritering av saker i EVU-web

Ikke prioriterete saker og nye saker. Ny prioritering.

7. Eventuelt

 

 

 

Emneord: EVU
Publisert 12. okt. 2012 13:31 - Sist endret 14. aug. 2013 13:04