Møte Doktorgradsgruppen

Innkalt

Steinar Heldal, AHO
Terje Valentinsen, NTNU
Merethe Bremer, UiO
Kristin Kalvik, UiB
Øyvind Nystøl, UiA
Gølin Irene Larsen, UiT
Thor Anti, UMB
Geir Vangen, USIT
Anne Lise Lande, USIT
Kathy Foss Haugen, USIT

 

 

Dagsorden

1. Godkjenning av referat fra møte 14.05.2013
2. Vitnemål for PhD
3. Forskerskoler og utveksling av data mellom dem.
4. Fremvisning av mobilitet
5. Gjennomgang av innkomne ønsker til doktorgradsmodulen..
6. Eventuelt

 

 

Emneord: Doktorgrad
Publisert 21. mai 2013 14:16 - Sist endret 7. nov. 2013 11:47