Møte Doktorgradsgruppen

Innkalt

Steinar Heldal, AHO
Terje Valentinsen, NTNU
Sven Erik Sivertsen, NTNU
Ida Rudi Bellizia, UiO
Merethe A. Bremer, UiO
Kristin Kalvik, UiB
Øystein Ørnegård, UiB
Birthe Gjerdevik, UiB
Øyvind Nystøl, UiA
Gølin Irene Larsen, UiT
Olaug Husabø, UiT
Sara Nustad Mauland, UiS
Mona Bye, UMB
Myriam Jensvold Massaoud, HiOA
Gro Strand, HiSF
Anne Lise Møllmann, HiST
Rigmor Øvstetun, HiG
Nina Hafstad, HiL
Geir Vangen, USIT
Anne Lise Lande, USIT
Jon Kleiser, USIT
Stig Benserud, USIT
Sven Petter Myhr Næss, USIT
Kathy Foss Haugen, USIT

 

 

Dagsorden

 

1. Orientering om ny StudentWeb og demo av det som til nå er utviklet.


2. Gjennomgang av innkomne ønsker til StudentWeb for PhD-studenter.


3. Diskusjon og avklaring av hvordan StudentWeb skal være for PhD-studenter


4. Utveksling av data mellom forskerskoler


5. Eventuelt

 

 

Emneord: Doktorgrad
Publisert 26. apr. 2013 11:22 - Sist endret 8. okt. 2013 09:27