Møte i Studentwebgruppen 14.06.2012

Innkalt

Sven Erik Sivertsen, NTNU
Lena Finseth, UiO
Vibeke Braaten, UiO
Øystein Ørnegård, UiB
Birthe Gjerdevik, UiB
Sara Nustad Mauland, UiS
Myriam Jensvold Massaoud, HiOA
Gro Strand, HiSF
Signe Marie Søraunet, HiST
Rigmor Øvstetun, HiG
Nina Hafstad, HiL
Geir Vangen, USIT
Anne Lise Lande, USIT
Jon Kleiser, USIT
Stig Benserud, USIT
Sven Petter Myhr Næss, USIT
Kathy Foss Haugen, USIT

 

Dagsorden

1. Godkjenning av referatene fra 22. mars og 24.-25. april 2012

2. Gjennomgang av ønskeliste

a. Alle må gå gjennom ønskene i forkant av møtet. Det er spesielt viktig for ønsker som kommer fra egen institusjon.

3. Orientering om status i FUN-prosjektet

a. utdanningsplaner
b. meldinger
c. design

4. Videre arbeid i gruppen

5. Eventuelt

 

 

Emneord: StudentWeb
Publisert 26. juni 2012 13:12 - Sist endret 23. okt. 2012 17:36