Møte i Studentwebgruppen 21.02.2012

Innkalt

Sven Erik Sivertsen, NTNU
Lena Finseth, UiO
Vibeke Braaten, UiO
Øystein Ørnegård, UiB
Birthe Gjerdevik, UiB
Sara Nustad Mauland, UiS
Myrian Jensvold Massaoud, HiOA
Gro Strand, HiSF
Signe Marie Søraunet, HiST
Rigmor Øvstetun, HiG
Nina Hafstad, HiL
Geir Vangen, USIT
Anne Lise Lande, USIT
Jon Kleiser, USIT
Stig Benserud, USIT
Sven Petter Myhr Næss, USIT
Kathy Foss Haugen, USIT

 

Dagsorden

1. Godkjenning av referat fra seminar 23.-24. januar 2012

2. Orientering om FUN-prosjektet

3. Gjennomgang av startsiden – Kravspesifikasjon punkt 5

a. Alle må vurdere hvilken informasjon som bør komme på startsiden

4. Gjennomgang av personinfo – Kravspesifikasjon punkt 7.

a. Alle må vurdere om det er behov for at studenter skal kunne endre BIBSYS-tilknytning
b. Alle må vurdere hvilket behov det for visning av hjemstedsadresse, visning og endring av denne

5. Gjennomgang av praksis - Kravspesifikasjon punkt 10.2

a. NTNU må sjekke hvilke rutiner de har for å registrere at praksis er godkjent.
b. Gruppen må vurdere om det er behov for å kunne laste opp dokumenter i StudentWeb 3

6. Gjennomgang av spesialtilpasning - Kravspesifikasjon punkt 10.3

Alle må spesifisere hvilken informasjon som skal vises om spesialtilpasninger

7. Gjennomgang av nye bestillingsmoduler - Kravspesifikasjon punkt 11.

a. Alle må vurdere behov for de foreslåtte nye bestillingsmodulene og spesifisere hvordan de bør være

8. Diskusjon om behov for søknader i StudentWeb 3

I forbindelse med mobilitet for studenter har det kommet ønske om at studenter bør kunne få søke om godkjenning av ekstern utdanning i StudentWeb og kunne akseptere at relevant studieinformasjon om dem overføres til annen institusjon.

9. Diskusjon om StudentWeb for PhD

Alle institusjoner som har PhD-utdanning må tenke gjennom og beskrive hvordan de ønsker at StudentWeb 3 skal være for PhD-studenter

10. Eventuelt

Emneord: StudentWeb
Publisert 30. mars 2012 15:14 - Sist endret 23. okt. 2012 17:35