Seminar for FS StudentWebgruppe

AGENDA

Dag 1

9:00 – 10:00: Ankomst

10:00 – 12:00: Referat fra forrige møte 23.11.2011

Alle institusjoner presenterer ett nytt forslag til funksjonalitet i StudentWeb. Forslaget må være noe nytt som StudentWeb kan brukes til og ikke utvidelse av det eksisterende med noen nye felter.

12:00 – 13:00: Lunsj

13:00 – 14:15: Gjennomgang av hvilken informasjon som skal vises i forbindelse med undervisning og vurdering. Kravspesifikasjonen punkt 9.

14:15 – 14:30: Kaffepause

14:30 – 15:45: Gjennomgang av hvilken informasjon som skal vises i forbindelse med undervisning og vurdering Kravspesifikasjonen punkt 9.

15:45 – 16:00: Kaffepause

16:00 – 17:00: Praksis – hvilken informasjon skal vises i forbindelse med praksis

19:00: Felles middag

 

Dag 2

9:00 – 10:15: Gjennomgang av side for Betaling

10:15 – 10:30: Pause

10:30 – 12:00: Gjennomgang av side for Bestillinger'

12:00 – 13:00: Lunsj

13:00 – 15:00: Oppsummering

Vi har som må- for seminaret å bli ferdig med Innsynssider, Betalingssider og Bestillingssider i løpet av seminaret.

15:00: Avreise

Emneord: StudentWeb
Publisert 30. mars 2012 15:07 - Sist endret 23. okt. 2012 17:34