Møte i FS - arbeidsgruppe godkjenningsmodulen

Innkalt:

Espen Kristensen, UiT

Ute Vogel, UiT

Anna Kolberg Buverud, UiO

Pål Erik Megaard, UiO

Oddrun Maaø, NTNU

Jan Rønning, NTNU

Karianne Omdahl, UiB

Marte Nørve Årvik, UiB

Sara Mauland, UiS

Magdalena Brekke, UiS

Cathrine Strømø, UMB

Anne Lise Mølmann, HiST

Sven Erik Sivertsen, NTNU

Gry Alterskjær, NTNU

Unni Henriksen, UiA

Lars Kristian Hasle, UiO

Maj-Brit Iden, UIB

Anne-Lise Lande, USIT

Geir Vangen, USIT

Knut Løvold, USIT

 

Dagsorden

 1. Godkjenning av dagsorden
 2. Referat
  1. Møtet i godkjenningsgruppen 20.-21.08.12
  2. Møtet i gruppe for studentutveksling 14.11.11
 3. Utreisende studenter.
  1. Søke om plass i Søknadsweb
  2. Angi hvilke emner som skal tas ved mottakende institusjon (emnekode, emnenavn, semester, credits)
  3. Opptak
  4. Forhåndsgodkjenning/Learning Agreement
   1. Skal søker få fram planlagte emner i utdanningsplan?
   2. Skal kun planelementer vises i plan
  5. Overføring til Lånekassen, hva skal med?
  6. Overføring til partnerinstitusjon (Avsender ->mottaker (godkjenning/endring)->(avsender(godkjenning av endring)->mottaker(godkjenning)) Avsender er egen inst og motaker er partnerinst
   1. Hva skal sendes
   2. Hvordan skal det sendes
  7. Endelig godkjenning
 4. Innreisende studenter
  1. Opplasting av Learning Agreement via Nominasjon
  2. Søknad i søknadsweb
   1. Registrering av emner, hvilke emner skal de få søke på?
  3. Emneopptak
   1. I forbindelse med søknadsbehandling
   2. I etterkant av opptak
  4. Learning Agreement overføring (Mottaker(godkjenning/endring)->(avsender(godkjenning av endring)->mottaker(godkjenning)) Mottaker er egen inst og avsender er partnerinst.
  5. Overføring til partnerinst når studenten er ferdig
   1. Hva skal sendes
   2. Hvordan skal det sendes
 5. Avklaring av videre arbeid, møteaktivitet og fordeling av oppgaver
 6. Eventuelt
Tags: Godkjenning
Published Oct. 19, 2012 3:16 PM - Last modified Oct. 23, 2012 5:34 PM