Møte i FS - arbeidsgruppe godkjenningsmodulen

Innkalt:

Anne Lise Mølmann, HiST
Sven Erik Sivertsen, NTNU
Gry Alterskjær, NTNU
Unni Henriksen, UiA
Lars Kristian Hasle, UiO
Maj-Brit Iden, UIB
Anne-Lise Lande, USIT
Geir Vangen, USIT
Knut Løvold, USIT
Anne-Marie Myhrvold, USIT
Adelheid Mortensen Huuse, USIT

 

Dagsorden

0. Godkjenning av dagsorden

1. Referat fra møtet 12.4.2012

2. Oppdatering om arbeidet med ELMO

3. Gjennomgang arbeidsflyt og funksjonalitet i en ny godkjenningsmodul

4. Innpassing i utdanningsplan, problemer i forhold til dagens registrering/mulige forenklinger av prosessen

5. Avklaring av videre arbeid med modulen, møteaktivitet og fordeling av oppgaver

6. Rapportering av godkjenningssaker til Lånekassa; lærestedenes behov og Lånekassas behov

7. Eventuelt

Tags: Godkjenning
Published Sep. 7, 2012 1:30 PM - Last modified Oct. 23, 2012 5:33 PM