Møte i FS - arbeidsgruppe godkjenningsmodulen

Innkalt:

Anne Lise Mølmann, HiST
Sven Erik Sivertsen, NTNU
Gry Alterskjær, NTNU
Unni Henriksen, UiA
Lars Kristian Hasle, UiO
Maj-Brit Iden, UIB
Anne-Lise Lande, USIT
Geir Vangen, USIT
Knut Løvold, USIT
Anne-Marie Myhrvold, USIT
Adelheid Mortensen Huuse, USIT

 

Dagsorden

0. Godkjenning av dagsorden

1. Referat fra møtet 27.2.2012

2. Utveksling av studentdata, ELMO

3. Sak fra HiST: terminologi ved registrering av eksterne resultater i FS, FS vs. UHR

4. Gjennomgang arbeidsflyt og funksjonalitet i en ny godkjenningsmodul

5. Innpassing i utdanningsplan, problemer i forhold til dagens registrering/mulige forenklinger av prosessen

6. Avklaring av videre arbeid med modulen, møteaktivitet og fordeling av oppgaver

7. Eventuelt

Emneord: Godkjenning
Publisert 30. mars 2012 09:41 - Sist endret 23. okt. 2012 17:33