Møte i FS - arbeidsgruppe godkjenningsmodulen

Innkalt:

Anne Lise Mølmann, HiST
Sven Erik Sivertsen, NTNU
Gry Alterskjær, NTNU
Unni Henriksen, UiA
Lars Kristian Hasle, UiO
Maj-Brit Iden, UIB
Anne-Lise Lande, USIT
Geir Vangen, USIT
Knut Løvold, USIT
Anne-Marie Myhrvold, USIT
Adelheid Mortensen Huuse, USIT

 

Dagsorden

0. Godkjenning av dagsorden

1. Referat fra møtet 1.11.2011

2. Ny NAG – arbeidet videre

3. Utveksling av studentdata, ELM/MLO – arbeidet videre

4. Fortsettelse av arbeid med aktivitetsdekomponering av godkjenningssaker – gjennomgang av arbeidsoppgaver som utføres innen saksfeltet Godkjenning:

a. Gjennomgang av medbrakte sakseksempler med henblikk på ivaretakelse i aktivitetsdekomponeringen
(funksjonalitet) - godkjenning av forkunnskaper og emneerstatning/emneoverlapp.

b. Fortsette aktivitetsdekomponering av forskjellige typer godkjenningssaker (NB: funksjoner i tilknytning til
innpassing i utdanningsplaner med funksjoner som nå ligger i Student samlebilde må behandles som eget
punkt ).

Gjenstående sakstyper/arbeidsoppgaver er:

i. Godkjenning av forkunnskapskrav

ii. Godkjenning av vurderingskombinasjon/obligatorisk aktivitet (deler)

iii. Emneerstatning/emneoverlapp

c. Hva er problematisk i forhold til dagens registrering av innpassing av emner i utdanningsplan/mulige forenklinger av prosessen

5. Gjennomgang arbeidsflyt og funksjonalitet i en ny godkjenningsmodul

6. Avklaring av videre arbeid med modulen, møteaktivitet og fordeling av oppgaver

7. Eventuelt

 

Emneord: Godkjenning
Publisert 30. mars 2012 09:24 - Sist endret 23. okt. 2012 17:33