Ekspertgruppemøter

Den har blitt opprette en rekke ulike ekspertgrupper. Gruppene har møter etter aktivitetsnivå og behov.

Kommende møter

Tid og sted: 20. sep. 2018 10:00 - 15:00, Unit, Fridtjof Nansens vei 19, Ganymede