Ekspertgruppemøter

Den har blitt opprette en rekke ulike ekspertgrupper. Gruppene har møter etter aktivitetsnivå og behov.

Kommende 5 dager

13 des.
Tid og sted: 13. des. 2018 10:00 - 15:00, Unit, Fridtjof Nansens vei 19, Ganymede

Flere kommende møter

Tid: 15. jan. 2019 10:00 - 15:00
Tid: 29. apr. 2019 10:00 - 15:00