Ekspertgruppemøter

Unit etablerer og leder en rekke ekspertgrupper på det studieadministrative området. Ekspertgruppene jobber ut ifra egne mandat fastlagt av FS planleggingsgruppe og består av utvalgte personer ved FS-institusjonene som kan mye om det aktuelle temaet. Medlemmene oppnevnes av FS planleggingsgruppe i samråd med Unit.

Gruppene har møter etter aktivitetsnivå og behov.

Kommende møter

Tid og sted: 31. jan. 2020 10:0015:00, Unit, Fridtjof Nansens vei 19, Callisto