Ekspertgruppemøter

Den har blitt opprette en rekke ulike ekspertgrupper. Gruppene har møter etter aktivitetsnivå og behov.

Kommende møter

Tid: 15. jan. 2019 10:00 - 15:00
Tid: 29. apr. 2019 10:00 - 15:00