Workshop om fremtidens digitale studieadminsitrative tjenester

Digitalisering av tjenester blir stadig viktigere. For at sektoren skal nå sine mål må de studieadministrative tjenestene tilpasses fremtidens behov. For å få kartlagt hva universitetene og høgskolene trenger, inviterer Unit til workshop.

Tidsplan

10.00-10.45 FS i fortid, nåtid og fremtid - Unit oppsummerer hvilken utvikling FS har bidratt til, hva det jobbes med nå og hvilke nye utfordringer man står overfor.

10.45-11.00 Pause

11.00-12.00 Gruppearbeid - Hvilke utfordringer og behov har institusjonene i dag når det gjelder studieadministrasjon? Hva er behovene fremover?

12.00-13.00 Lunsj

13.00-14.30 Gruppearbeid - Hvordan kan utfordringene og behovene dekkes

14.30-14.45 Pause

14.45-15.30 Gruppearbeid - Hvordan ønsker institusjonene å samarbeide for å sikre at institusjonenes behov blir dekket?

15.30-16.00 Oppsummering av dagen

Arrangør

Unit
Publisert 14. jan. 2019 14:19 - Sist endret 14. jan. 2019 14:22