Møte i prosjektgruppen for ny Fagpersonweb

Innkalling

FS-17-051 Innkalling til møte i prosjektgruppen for ny Fagpersonweb 8.9.2017

Saksliste med vedlegg

1. Referat fra møte i prosjektgruppen for ny Fagpersonweb 20.03.2017

2. Referater fra ekspertgruppe for digital vurdering 30.03.2017, 10.05.2017 og 15.06.2017

3. Målgruppe for Fagpersonweb-webinar 11. oktober

4. Nytt siden sist med demonstrasjon av ny funksjonalitet

5. Oppdatert releaseplan

6. Avslutning av prosjektet overføring til drift

7. Ønskeliste

8. Eventuelt

Referat

Referat fra møte i prosjektgruppa

Publisert 14. aug. 2017 10:06 - Sist endret 4. nov. 2019 10:16