Møte i prosjektgruppen for ny Fagpersonweb

Til stede

 • Hanne Bruvik, HiOA
 • Michael Schøyen Grude, UiO
 • Tor Erga, UiS
 • Kurt Håvard Rysjedal, UiB
 • Olav Dæhli, HSN
 • Andreas Sylte, NTNU
 • Jon Olav Bjørnestad UiA
 • Myriam Jensvold Massaoud, CERES
 • Kjetil Røse Høybråten, CERES

Saksliste

 1. Presentasjonsrunde
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. Referat fra møte i prosjektgruppen 18.9.2015 (pdf)
 4. Referat fra møte i ekspertgruppen for digital vurdering 13.12.2016 (pdf)
 5. Status for arbeidet med Fagpersonweb 2 (pdf)
 6. Ønskeliste (pdf)
 7. Gjennomgang av kravspesifikasjon for digital sensur (pdf)
 8. Planlegging av videre arbeid
 9. Eventuelt

Referat

Emneord: Fagpersonweb
Publisert 3. jan. 2017 07:18 - Sist endret 20. nov. 2017 12:33