Møte i prosjektgruppe for TimeEdit-integrasjon

Innkalt

Lars Vemund Solerød, NMBU
Espen Fosse, HSH
Andreas Sylte, HiALS
Eli Vangen, HiST
Sven Petter Myhr Næss, NMH
Kine Veronica Lund, FSAT
Richard Edvin Borge, FSAT
Thomas  Solvin, FSAT

 

1. Bestemme hvilke felter som skal overføres

2. Bestemme type integrasjon

a) Overføringsmetode

b) Oppsett i FS (innstillinger)

3. Gjennomgang av innspill

4. Avklare første teststed

a) Institusjon

b) Testinstans for TimeEdit

c) Teknisk kontakt

5. Oppdatere tidsplan og arbeidsform

6. Eventuelt

Publisert 2. feb. 2015 10:40 - Sist endret 2. feb. 2015 11:11