Møte om betalingsmodulen i FS og plassering av reskontro

Felles Studentsystem (FS) utvikles ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT). Betalingsmodulen i FS er bygget over tid og inneholder reskontrofunksjonalitet som støtter både kontant- og regnskapsprinsippet. Integrasjoner er utviklet mot flere økonomisystemer, i hovedsak mot hovedbok, men også mot reskontro i økonomisystem.

 

FS har behov for å tilpasse betalingsmodulen til EHF-fakturering, samtidig som det er behov for en opprydding i modulen generelt.

Som en forberedelse til omskriving av betalingsmodulen i FS, har FSAT behov for å lytte til de ulike interessentenes behov og ønsker til modulen.

 

FS inviterer med dette til presentasjon av utfordringer med betalingsmodulen og diskusjon om temaene det er nødvendig å gjøre avklaringer i forhold til. Vi ønsker også å diskutere hvordan det bør jobbes videre for å få en effektiv utviklingsperiode, samtidig som nødvendig funksjonalitet ivaretas.

 

 

Program:

 

10:00 – 10:10

Velkommen

Tina Lingjærde – direktør i FSAT

10:10 – 10:50

Betalingsmodulen i FS og integrasjon mot økonomisystemer

Geir Vangen – leder for Seksjon for systemutvikling i FSAT

Kathy Foss Haugen – leder for Seksjon for systemforvaltning i FSAT

11:00 – 11:30

Rutiner for bruk av betalingsmodulen for semesteravgift og andre studentbetalinger ved et universitet

Universitetet i Oslo

11:30 – 12:00

Rutiner for bruk av betalingsmodulen for Etter- og videreutdanningskurs

Høgskolen i Østfold

12:00 – 12:45

Lunsj

Foajeen, Helga Engs hus

12:45 – 13:30

Rutiner for bruk av betalingsmodulen ved en privat høgskole med betalingsstudenter

Westerdals – Oslo School of Arts, Communication and Technology

13:40 – 15:00

Diskusjon:

  1. Alternativer for plassering av reskontro
  2. Behov for funksjonalitet i ny betalingsmodul i FS
  3. Bør studenter opprettes som kunder i økonomisystem?
  4. Hvordan organisere arbeidet med videreutvikling av betalingsmodulen?

Ole Martin Nodenes – konstituert leder for Gruppe for FS, GAUS og RUST i FSAT

 

 

Publisert 23. okt. 2015 11:14 - Sist endret 30. nov. 2015 12:30