Møte i prosjektgruppen for ny Fagpersonweb

Oppstartsmøte for prosjektgruppen i forkant av omskrivingen til ny versjon av Fagpersonweb.

Oppmøteregistrering med mobil enhet (foto: Michael Grude)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saksliste:

 1. Presentasjonsrunde; gruppedeltakerne og egen erfaring med Fagpersonweb
   
 2. Godkjenning av dagsorden
   
 3. Orientering om status for dagens webapplikasjon og planer/rammer for utvikling av Fagpersonweb 2
   
 4. Erfaringer med dagens applikasjon og gjennomgang av videreutviklingsønsker knyttet til eksisterende funksjonalitet i Fagpersonweb
   
 5. Gjennomgang av oppmøteregistering og videreutviklingsønsker knyttet til denne modulen
   
 6. Sensurregistrering/godkjenning av obligatoriske aktiviteter
   
 7. Planer/ønsker for annen ny funksjonalitet i Fagpersonweb 2
   
 8. Planlegging av videre arbeid og neste møte
   
 9. Eventuelt
Emneord: Fagpersonweb
Publisert 3. sep. 2015 10:12 - Sist endret 17. okt. 2017 10:03