FS-tjenestegruppe oppstartsmøte

Første møte i FS-tjenestegruppen

Grunnlagsdokumenter: Anbefalinger fra forprosjektet for modernisering (FØRST) til Tjenesteråd for studieadministrasjon, høsten 2021.

Dag 1 Modernisering, mandat, mål og målstyring

Kl. 12:00 Intro – velkommen og hvem er vi? 

  • Sikt og samhandlingsmodell 
  • Mandat for tjenestegruppa 

Kl. 13:00 Hva er FS-moderniseringen? 

  • Arkitektur, visjon, kontinuerlig produktutvikling

Kl. 14:00 Mål og målstyring

  • hva betyr det å jobbe etter mål og målstyring?
  • Mål for 2022 – en anbefaling til tjenesterådets møte i mai
  • hvordan bør vi arbeide for å få gode samtaler om mål for 2023 til høsten?

Kl. 16:00 avslutte dagen

Dag 2 Medvirkning

Kl. 09:00 God morgen – oppsummering fra gårsdagen

Hvordan jobbe med kunde- og brukermedvirkning i ny samhandlingsmodell, og i ny organisasjon? 

  • Hvordan etablere og bruke domenegrupper?

Kl. 10:30 Generelle informasjons- og kommunikasjonsbehov

Kl. 11:30 Involvering av FS-kontaktene og FS-brukerne

  • Kontaktforum og brukerforum framover
Publisert 28. mars 2022 11:21 - Sist endret 6. apr. 2022 08:21