Program dag 2 FS-Brukerforum 2020

Parallellsesjon 5 - Parallellsesjon 6 - Ettermiddagsplenum

 

Presentasjoner: Legges ut så fort de er klare. Se under det enkelte tema

Dag 2 - Onsdag 25. mars 2020

08:30 - 09:00 Registrering, kaffe 

 

09:00 - 10:25 FORMIDDAGSSESJON I PLENUM 

09:00 - 09:05

Oppstart. Praktisk informasjon m.m.

09:05 - 09:25 Håndtering av sensitiv informasjon - Per Gunnar Hillesøy, UiB
09:25 - 10:00 Hjelp, jeg blir kastet ut av FS! Hjelp til selvhjelp.
Kjetil Røse Høybråten, Unit
10:00- 10:25

Vi driver kunnskaps-Norge fremover  
Hva har vi digitalisert frem til nå? - Unit

10:25- 10:45 Kaffeause og brukerstøttestand.

10:45 - 11:30 FORMIDDAGSSESJON - PARALLELLSESJONER

10:45 - 11:30

Sesjon 5 A
Rom 
Lynkurs: Gevinster med Flyt
Øystein Sørvik, Unit
 

12:30- 13:15

Sesjon 5 B
Rom 
Rapportering av
studentdata

Kristin Gåsemyr og
Bjarne Mundal, NSD
 

12:30- 13:15 Sesjon 5 C
Rom 
Workshop: Hva er 
problemet med info-
tekster i Vitnemåls-
portalen?

Marte Holhjem og
Jan Erik Johansen, Unit
 

Som saksbehandler må man
ofte bruke mye tid på logistikk
rundt mottak av søknader,
purring på ettersendinger og
kommunikasjon med fagpersoner
og søkere. Med Flyt kan du 
spare mye tid på dette. 
Vi tar en gjennomgang av 
hvordan Flyt fungerer, samt 
hvilke gevinster man kan hente
ut ved å ta applikasjonen i bruk.

 

Gjennomgang av hvilke
data som rapporteres til
DBH (Database for
høyere utdanning), hva 
dataene brukes til og
vanlige feilkilder.

 

Workshop for å finne ut hvorfor
så få har skrudd på infotekster
i Vitnemålsportalen.

11:30- 12:30 Lunsj

Opp

12:30 - 13:15 ETTERMIDDAGSSESJON - PARALLELLSESJONER

12:30 - 13:15

Sesjon 6 A
Rom 
Lynkurs: Undervisningsmodulen
Sven Petter Næss, Unit
 

12:30- 13:15

Sesjon 6 B
Rom 
Beste praksis: Hvordan
lage EHF (faktura i elektronisk

handelsformat) i FS
Oddbjørg Mikkelsen, NTNU

12:30- 13:15 Sesjon 6 C
Rom 
Workshop:
Studentutveksling

Kjartan Iversen, Unit
 

Gjennomgang av ny praksis-
løsning og nødvendige
grunnlagsdata for Arbeids-
livsportalen

 

NTNU forteller om sine
erfaringer og fremgangs-
måte for å ta i bruk EHF i FS.

 

En statusoppdatering
for prosjektet
Digitalisering av
studentmobilitet.


Deltagere inviteres med i
diskusjoner og problem-
stillinger som er sentrale
i prosjektet.

13:15- 13:30 Kaffeause og tilbake til plenum. Brukerstøttestand.

Opp

13:30- 15:00 ETTERMIDDAGSSESJON I PLENUM

13:30 - 14:15 Arbeidslivsportalen: presentasjon av prosjektet og demo av applikasjonen, samt informasjon om plan for implementasjon - prosjektet og Unit
14:15 - 14:25 Digital signatur: kort informasjon - Unit
14:25 - 14:30 Avslutning - Unit

Opp

Publisert 28. jan. 2020 15:45 - Sist endret 8. juli 2022 13:00