Program dag 1 FS-Brukerforum 2020

Parallellsesjon 1 - Parallellsesjon 2  - Parallellsesjon 3 - Parallellsesjon 4

 

Presentasjoner: Legges ut fortløpende når de er klare. Se under det enkelte tema

Dag 1 - Tirsdag 24. mars 2020

09:00 - 10:00 Registrering, kaffe 

 

10:00 - 11:30 FORMIDDAGSSESJON I PLENUM (møterom Storm)

10:00 - 10:05

Velkommen, praktisk informasjon 

10:05- 10:25 Digitalisering vs organisasjonsendring 
10:25 - 11:30 Nytt fra FS - Geir Vangen, Unit

11:30 - 12:30 Lunsj

12:30 - 16:30 ETTERMIDDAGSSESJON - PARALLELLSESJONER

12:30- 13:15

Sesjon 1 A
Rom 
Nytt Folkeregister kommer
i 2020 - SESJONEN UTGÅR!


 

12:30- 13:15

Sesjon 1 B
Rom 
Beste praksis: Oppmøte-
registrering ved hjelp av
FS-APIet og robotisering

Kevin Adriaansen, UiA

12:30- 13:15 Sesjon 1 C
Rom 
Erfaringsutveksling:
EpN og informasjons-
bearbeiding

Kjartan Iversen, Unit
 

Kort presentasjon av det nye
Folkeregisteret (video).

 

Fra FS via API og NOA og
tilbake til FS.
UiA benyttet FS-APIet da de
tok i bruk oppmøteappen NOA.
Vi får høre hvordan løsningen
fungerer og hvilke muligheter
FS-APIet allerede har gitt med
tanke på robotisering.

 

I redigeringsperioden kan
informasjon registreres og endres
både i EpN og FS.
Hva gjør dere for å unngå rot?
En del informasjon må oppdateres
i FS etter at emner er ferdigbehandlet
i EpN (f.eks. endringer i vurdering,
forkunnskapskrav, ekvivalens,
vektingsreduksjon).
Hvordan organiseres dette arbeidet?
 

13:15 - 13:30 Kaffepause og bytte av sesjon

13:30- 14:15

Sesjon 2 A
Rom 
Studiebarometerdata i STAR
Ragnar Edgren Pettersen, Unit

 

13:30- 14:15

Sesjon 2 B
Rom 
Lynkurs: Løpende opptak
i EVUweb3

Kjetil Røse Høybråten og
Myriam J. Massaoud, Unit

13:30- 14:15 Sesjon 2 C
Rom
Erfaringsutveksling:
3-gangersregelen for 
eksamensforsøk

Knut Løvold, Unit
 

I STAR finner du rapporter med
studiebarometerdata for egen
institusjon. Vi vil se nærmere på
hvilke data du kan finne og 
hvordan det er presentert i STAR.
 

 

Lynkurs i løpende opptak i
EVUweb3 fra A til Å. Vi går
gjennom hele prosessen fra
registrering av kurset i FS og
fram til søkeren er tatt opp som
deltaker. Vi vil vise konkrete
ekspemler både fra
saksbehandlerens og søkerens
perspektiv.

 

Hvordan håndterer dere
3-gangersregelen for
eksamensforsøk?
Hvordan registrerer dere dette
i FS og varsler studentene?
 

14:15 - 14:45 Kaffepause og bytte av sesjon. Brukerstøttestand

Opp

14:45- 15:30

Sesjon 3 A
Rom 
Lynkurs: Oppkobling til
Tableau

Hans Jacob Berntsen, USN

14:45- 15:30

Sesjon 3 B
Rom 
Beste praksis: Digitalisering
av begrunnelse og klage

Andreas Sylte, NTNU 
Tor Erga, UiS
Marte Øvstetun, UiO
Kristin Skjold Granerød og 
Tone Gulli Carlsen, USN

14:45- 15:30

Sesjon 3 C
Rom 
Lynkurs:
Emnekjeder i FS

Martin Sagen, Unit

 

Lynkurs i oppkobling mellom Tableau
og FS (utenom datavarehus).
 

 

Gjennomgang av prosessen og litt
statistikk for å se om mengde
begrunnelse og klage har endret
seg etter digitaliseringen.

 

Lynkurs i emnekjeder
i FS.
 

15:30 - 15:45 Kaffepause og bytte av sesjon. Brukerstøttestand

Opp

15:45- 16:30

Sesjon 4 A
Rom 
Klagestatistikk i Tableau
Karen Skadsheim Sikkeland, UiO

15:45- 16:30

Sesjon 4 B
Rom 
Beste praksis: Digitalisering av
begrunnelse og klage

Andreas Sylte, NTNU 
Tor Erga, UiS
Marte Øvstetun, UiO
Kristin Skjold Granerød og 
Tone Gulli Carlsen, USN

15:45- 16:30

Sesjon 4 C
Rom Sol 1 xx etg.
Erfaringsutveksling:
EpN - rollefordeling,
feltinnstillinger og
planleggingsperioder

Kjartan Iversen, Unit

 

Gjennomgang av Tableau-
rapporten som viser nasjonal
klagestatistikk.
 

 

Gjennomgang av prosessen og litt
statistikk for å se om mengde
begrunnelse og klage har endret
seg etter digitaliseringen.

 

Hvordan går man frem i
arbeidet med felt-
innstillinger og rolle-
fordeling? Når gjennom-
føres planleggingsperioder
i EpN og hvorfor ble det slik?
Vi deler våre anbefalinger
og erfaringer.
 

Opp

19:00 Middag 

Publisert 28. jan. 2020 15:44 - Sist endret 8. juli 2022 13:00