Endringer i Studentweb versjon 3.3.7

Ingen store endringer eller nye funksjoner i Studentweb 3.3.7, men versjonen inneholder en del feilrettinger og forbedringer.

Hotfixer til 3.3.7

 

Hovedmeny / Forside

[STWJS-1753] - Varselmeldinger oppdateres nå etter at et emne trekkes fra utdanningsplan

[STWJS-1774] - Menynavn "Mer" er rettet til "Meir" på nynorsk

[STWJS-1783] - Oppdatering av kommende hendelser skjer nå også etter endringer fra utdanningsplan

 

Utdanningsplan / Semesterregistrering

[STWJS-1717] - "Legg time emne"-dialogen scroller opp når man bytter steg

[STWJS-1732] - Unød utsending av e-post om ikke fullført Registreringssekvens er fjernet

[STWJS-1743] - Rettighet/Plikt: Hele firkanten for avhaking vises

[STWJS-1747] - I overskriften til emnekombinasjoner er lenkefarge gjort konsekvent.

[STWJS-1763] - Tekst semreg.ikkeStartetFramdrift er endret fra "ph.d.-studenter" til "ph.d.-kandidater"

[STWJS-1764] - "Ikke valgbar" på vurderingsdel vises ikke lenger når det er mulig å ta delen på nytt

[STWJS-1771] - Rettet 'semester' i ubestemt form flertall på bokmål fra'semestere' til 'semestre'

[STWJS-1776] - Engelsk tekst på delvurdering er rettet

 

Min profil

[STWJS-1722] - Viser data fra KORR hvis tilgjengelig.

[STWJS-1765] - Utredet feil som gjordet at registerkortet fikk oppdatert felt "Tilpasningsbehov" selv om modulvalg SPESTILP er N

[STWJS-1799] - Rettet feil ved import av utenlandske telefonnumre fra KORR

 

Søknader

[STWJS-1693] - Dokumentopplasting: Rettet slik at opplasting av alle dokumenttyper fungerer


 

Spørreundersøkelser

[STWJS-1791] - Rettet feil ved lagring av spørreskjema

 

Hotfixer til 3.3.7:

3.3.7.1 (prod.satt 20.09.2016)

[STWJS-1807] - Ved redigering av en foretatt innlevering prefikset filnavner i DUO med en ekstra streng. Rettet.

[STWJS-1810] - Endret varselmelding "Husk å lagre!" til en mer forklarende tekst ved oppdatering av data fra KORR.

 

3.3.7.2 (prod.satt 20.09.2016)

[STWJS-1828] - Oppgaveinnlevering: rettet feil som gjorde at feil embargoEndDate be satt i metadata for filer med klausulert tilgjengelighet.

 

3.3.7.6 (prod.satt 04.11.2016)

Inneholder rettinger gjort i Fun 2.0.7, som bl.a. fikser problemer med bruk av Internet Explorer versjon 11.09.9600.18500.

 

 

 

 

Publisert 1. sep. 2016 11:56 - Sist endret 4. nov. 2016 12:21