Endringer i Studentweb versjon 3.3.6

NEDLASTING FELLESKODER

Det er innført nye felleskoder/tekster for Studentweb3. Det er derfor viktig at rutinen 'FS002.001 Nedlasting av felleskoder' i FSsystem-klienten kjøres.

 

NYTT: KONTAKT- OG RESERVASJONSREGISTERET

Fra og med 3.3.6 er Studentweb koblet mot Kontakt- og reservasjonsregisteret.

Ved visning av profil, kontakter applikasjonen Kontakt- og reservasjonsregisteret for å laste ned mobilnr, e-postadresse og digital postkasseadresse.

Dersom studenten har oppdatert mobilnr og e-postadresse der, skal ikke mobilnr og e-postadresse kunne oppdateres i Søknadsweb/Studentweb. Da skal det legges opp en lenke til det stedet i kontakt- og reservasjonsregisteret der søkeren/studenten selv skal kunne oppdatere denne informasjonen.

Hvis det ikke finnes mobilnr eller e-postadresse i registeret, skal studenten ha mulighet til å oppdatere denne informasjonen i webapplikasjonene.

Det vil bli gitt varsel til studenter som ikke har opprettet digital postkasseadresse, med oppfordring om å ordne dette på Norge.no. Varselet vises i blå ramme over adressefeltene.

NB! Dette varselet må aktiveres under modulvalgene for applikasjonen. Modul PROFIL og egenskap DIGPOST.

 

Generelt

[STWJS-1677] - Lagt på lenke på forsiden som gjør det enklere for studenter å skifte mellom institusjoner.

[STWJS-1694] - Navn på knapper i stegprosesser er mer konsistente.

[STWJS-1742] - Kosmetisk justering av meldingstabellen på forsiden

 

Semesterregistrering

[STWJS-1732] - Rettet unødvendig utsending av e-post om ikke fullført registreringssekvens.

[STWJS-1751] - Rettet bug som oppdaterte Min Profil ev avbryting av sekvens etter klikk på FORRIGE-knapp.

 

Utdanningsplan

[STWJS-1701] - URL for planelement vises nå i utdanningsplanen, tilsvarende URL for emner.

[STWJS-1714] - Kosmetiske endringer i visning av emnekombinasjonstre.

[STWJS-1718] - Rettet feil som viste '(ingen valg mulig)' når det kan velges inn emne i Frie emnevalg.

[STWJS-1738] - Forbedring av visning av utdaningsplantre.

[STWJS-1743] - Rettigheter og plikter: Kosmetisk endring slik at hele firkanten for hake vises på skjermer med liten størrelse

[STWJS-1746] - Rettet feil ved legg till emner der hvor eksamenssted ikke kan endres.

 

Aktive emner

[STWJS-1680] - Fastsatt høyde på popupen for å legge til emne.

[STWJS-1698] - Endring av engelske tekster på flere punkter.

[STWJS-1723] - Etter lagring av ny vurderingsmelding, eller ved endring, vises nå den nye meldingen over den gamle.

[STWJS-1727] - Retting av prosedyre i applikasjonen: Trekk av delmeldinger skal ikke utføres av Appen når helhetsmeldingen trekkes, men av trigger i FS-databasen.

[STWJS-1736] - Rettet slik at vurderingstiden på deler vises ved oppmelding til del.

[STWJS-1737] - Forbedring av horisontal rullesjakt i pop-up for Vurdering.
 

 

Spørreskjema

[STWJS-1715] - Tilpasset validernigsutseende på spørreskjema til FUN sine anbefalinger

 

Bestillinger

[STWJS-1740] - Endret navn på knapp for å lagre endring av bestilling.

 

Søknader

[STWJS-1661] - Visuelle forbedringer på flere av stegsekvensene (søknad, dokumentasjon, Emrex).

[STWJS-1705] - Rettet feilmeldinger i søknadredigering som var misvisende og ikke konsekvente.

[STWJS-1710] - Rettet Javascript-feil i søknadsredigering.

[STWJS-1725] - Dokumentopplasting: Rettet feil som som gjorde at dokumenttyper på nedtrekkslisten ble duplisert ved flere opplastinger.


   

Emrex i StudentWeb

[STWJS-1401] - Visning av resultater fra Emrex som er importert via xml tar nå hensyn til valgt språk i applikasjonen.

[STWJS-1690] - Flere rettelser og forbedringer i Emrex-stegene i søknadstegprosessen.

[STWJS-1700] - StudentWeb gir nå varsel om å hente resultater når student kommer hjem fra utvekslingsopphold.

[STWJS-1706] - Rettet feil med oppdatering av Emrex-siden etter endring av språk.

[STWJS-1729] - Lagt på lenke til Emrex-siden ved varselmelding om import av resultater (se STWJS-1700).

 

Emneord: StudentWeb
Publisert 2. aug. 2016 09:51 - Sist endret 6. sep. 2016 12:40