Endringer i versjon 3.3.4

NEDLASTING FELLESKODER

Det er innført nye felleskoder/tekster for StudentWeb3. Det er derfor viktig at rutinen 'FS002.001 Nedlasting av felleskoder' i FSsystem-klienten kjøres.

Til 3.3.4 har vi blant annet jobbet videre med den nye søknadsmodulen. Foreløpig vil modulen kun være til test. Produksjonssetting vil komme i senere versjon (sannsynligvis 3.4).

Følgende ny funksjonalitet og rettelse på bakgrunn av tilbakemeldinger:

 

Semesterregistrering

 

[STWJS-1462] - Endret visning av kvittering for semesterregistrering (i applikasjonen og på e.post). Meldinger fra tidligere reg.terminer vises ikke lenger, og tekst klargjør hva studenten er meldt til under registreringen.

 

Utdanningsplan

[STWJS-1337] - Visningen for Status og oversikt er endret. Viser nå strukturen i emnekombinasjonshierarkiet. Utdypende informasjon vises som ekspansjon under den aktuelle emnekombinasjonen.

[STWJS-1666] - Praksisperioden vises sammen med undervisningsinfo for praksisemner (denne var falt ut etter en tidligere versjon).

[STWJS-1595] - Rettet beskjed om "ingen ledig plass" på partier med ledig plass når flere er i sekvens samtidig og et av valgene blir fulle.

[STWJS-1596] - Rettet sortering av undervisningspartier. Sorteres nå stigende etter sekvensnummer hvis det ikke er null og deretter synkende etter antall ledige partier.

[STWJS-1656] - Rettet problem med å registrere svar på undervisningstilbud i senere registreringstermin (kom med hotfix 3.3.3.9).

 

Min profil

[STWJS-1589] - Rettet feil som gjorde at boks for "Rettigheter og plikter" viser ikke all tekst når det er mye tekst.

[STWJS-1675] - Fått inn engelsk oversettelse av link til info om resultatundervisning (kan også endres lokalt).

[STWJS-1676] - Fjernet punktum fra oversskrift "Rapportering til Felles Lånerregister."

 

Studier

[STWJS-1591] - Lagt til visning av studieretning under "Studier"

[STWJS-1648] - Gjort om kontroller for visning av utdanningsplan for studenter med ulike studentstatuser.

[STWJS-1670] - Rettet feil tekst om manglende studierett hvis DATO_STUDIERETT_TILDELT < dagens dato

 

Resultater

[STWJS-1592] - Endret visning av slik at studiepoeng ikke vises på resultater før dato for kunngjøringsfrist.

 

Bestillinger

 

[STWJS-1639] - Valg av gruppering for karakterutskriftbestilling kan nå endres på den nye siden.

[STWJS-1663] - Rettet  feil som gjorde det mulig å bestille semesterkvittering uten J for betalt (bestillingen ble uansett ikke effektuert av FS).

 

Dokumenter

[STWJS-1608] - Endret heading "E-poster" til "E-poster og tekstmeldinger"

 

Oppgaveinnlevering

[STWJS-1642] - Rettet feil håndtering av URI_SAMLING_VITENARKIV som er registrert på institutt-nivå (kom med hotfix 3.3.3.8).

 

 

Publisert 10. juni 2016 13:34 - Sist endret 10. juni 2016 13:35