Endringer i versjon 3.3.3

NEDLASTING FELLESKODER

Det er innført nye felleskoder/tekster for StudentWeb3. Det er derfor viktig at rutinen 'FS002.001 Nedlasting av felleskoder' i FSsystem-klienten kjøres.

Følgende ny funksjonalitet og rettelse på bakgrunn av tilbakemeldinger:

 

NYHET - Bestillinger

Ny side for bestillinger er opprettet.

Det er nå mulighet for å bestille semesterkvittering på papir fra bestillingssiden. Bestilling av karakterutskrift er også lagt til denne siden.

[STWJS-1568] - Rettet feilemlding når student har mangelfulle adresseopplysninger. De får nå også link til "Min profil".

 

NYHET - Søknader

Ny side for søknader er opprettet (modulvalg SOKNAD). Skal i første omgang gjelde mulighet for å søke om godkjenning av ekstern utdanning.

 

Generelt

[STWJS-1463] - SW3 sperres bå ved oppgraderinger av databasen

[STWJS-1503] - P_InitierInnlogging utføres ved alle påloggingsmåter (FEIDE og ID-porten også)

[STWJS-1510] - Stegnavnene i sekvenser oppdateres nå hvis du bytter språk fra menyen under stegprosessen.

[STWJS-1559] - "Velg"-knapp på forsiden er disablet inntil bruker har valgt institusjon

 

Semesterregistrering

[STWJS-1495] - Rettet feil som gjør at det sendes ut kvitteringsepost om avbrutt sem.reg. sekvens etter at student har fullført sekvens og fått kvitteringsepost for fullført sem.reg.

[STWJS-1458] - Rettigheter og plikter gir tydeligere markering av hva som ikke er bekreftet

[STWJS-1548] - Rettet feil i spørreskjema; lagret undersøkelse som besvart selv om obligatoriske spørsmål gjensto

 

Utdanningsplan

Det er gjort en del arbeid for å forbedre funksjonalitet og visning av veivalg i StudentWeb.

[STWJS-1578] - Oppdatert grensesnittet for veivalg

[STWJS-1386] - Rettet feil som gjorde at det ikke var mulig å gjøre veivalg hvis det også er lov høyt opp i emnekomb-hierarkiet

[STWJS-1534] - Det er nå mulig å velge mer enn ett veivalg i utdanningsplan

[STWJS-1566] - Rettet feil som ga studenten beskjed om at fristen for å velge har gått ut, selv når fristen ligger frem i tid

[STWJS-1512] - Lagt inn klarere skille mellom ulike veivalg

[STWJS-1450] - IE viste ikke alle tegn i emnekombinasjonsnavnet. Rettet.

[STWJS-1531] - Rettet at studieprogram ikke vises under "Studier"-siden når studentstatus er merket med N for visning

[STWJS-1505] - Kriteriene for Rediger-knappen for Und.melding er forbedret

[STWJS-1489] - Rettet feil i visning av undervisningspartier og fellesaktiviteter (case UiO)

[STWJS-1527] - Undervisnings- og vurderingsmeldinger slettes ikke lenger når sekvens avbrytes for å legge til emne i plan som tidligere er lagt til utenom plan

[STWJS-1535] - Rette visning av feil frist for und.påmelding

[STWJS-1540] - Meldingssekvens: "Videre"-knappen under eksamen skal ikke være grønn før det er foretatt valg

[STWJS-1541] - DB: overføre fellesaktiviteter der status_fellesaktivitet=J er satt på undervisningsform

[STWJS-1542] - Tettet hull i kontrollen som sørger for at det ikke er mulig å melde seg til vurdering uten godkjent oblig eller plass på undervisning

[STWJS-1555] - "Ingen ledig plass" vises ikke lenger på partier med ledige plasser

[STWJS-1496] - Forbedret fremvisning av dato på Oppmøteregistrering

[STWJS-1515] - Oppmøte på et emne vises på en oversiktlig måte både for inneværende og tidligere terminer

[STWJS-1562] - Fullfør-knapp må være tilgjengelig når stud har valgt undervisning, men vurdmelding ikke er lov

 

Sekvens for ph.d.

[STWJS-1511] - FREMDRIFT-SporreUnd: Webapp tester ikke lenger på feil frist.

 

Oppgaveinnlevering

[STWJS-1509] - Rettet at feil tilgjengelighetstype ble satt på vedlegg

[STWJS-1528] - Rettet feiltolkning av språk i innlevering som ble foretatt med SW2

[STWJS-1529] - To kvitteringseposter sendes ikke lenger ved én innlevering

[STWJS-1532] - Skal beholde tilgjengelighetsvalg på vedlegg ved endring på oppgavefil

[STWJS-1533] - Rettet feil som viste tekst om kvitteringsepost selv om epost ikke blir sendt.

[STWJS-1545] - Lukket oppgavefil skal ha EMBARGO_END_DATE langt inn i fremtiden

[STWJS-1558] - Hardkodet tekst rettet

[STWJS-1575] - Overflødige tekster for vedlegg i pkt3 i sekvensen er fjernet

 

Dokumenter

[STWJS-1571] - Fjernet dokumentopplasting-knappen

 

 

 

Publisert 17. mars 2016 14:41 - Sist endret 18. mars 2016 09:53