Endringer i Studentweb versjon 3.3.18

Versjon lagt til test: 10.4. 2019. 

Versjon i produksjon (fsweb.no): 3.3.18.2 (15.5.2019)

 

NEDLASTING FELLESKODER

Det er innført nye felleskoder/tekster for Studentweb. Det er derfor viktig at rutinen 'FS002.001 Nedlasting av felleskoder' i FSsystem-klienten kjøres. 

Nattjobben for overføring av data til webapplikasjonen i demo bør også være gjort før testing.

 

Rettelser til versjon 3.3.18.2

Det har vært feil i nettleseren Internet Explorer for URL-er som inneholdt æ,ø,å. Dette er nå rettet på de stedene hvor vi har vært oppmerksomme på at feilen oppstår.

Rettet krasj mot klagesiden og søknadssiden som skyldtes en feil i koblingen mot Flyt.

Når et emne har valg av undervisningspartier og krav om obligatorisk undervisning, så har knappen for sekvenspåmelding, 'Meld til Undervisning og Vurdering' , manglet på Utdanningsplansiden. Dette er rettet

 

3.3.18 

eIDAS

Kom opprinnelig med 3.3.17, men må testes mer. Følgende punkter bør testes:

 • At det er riktige rettigheter basert på innloggingstype. eIDAS skal ha samme sikkerhetsnivå som ID-porten, men endringene i koden kan ha påvirket de andre innloggingstypene. 
 • At saksbehandlerinnlogging oppfører seg som forventet. mtp. at det riktig data som vil bli hentet og opprydning ved bytte mellom studenter.
 • Sjekk at saksbehandler med oppdateringsrettigheter faktisk oppdaterer riktige data.
 • At appmodulegenskapen LOGONEIDAS styrer visningen av eIDAS som påloggingsalternativ som den skal.
 • Hvis eidasId for brukeren finnes i FS og er student blir man logget inn i Studentweb
 • Hvis eidasId for brukeren finnes i FS, men er ikke student så vil det komme opp en feilmelding med mulighet for å logge ut av OpenID connect.
 • Hvis eidasId for brukeren ikke finnes i FS så vil det komme opp en feilmelding med mulighet for å logge ut av OpenID connect.
 • Hvis det skulle forekomme en prosedyrefeil for enten uthenting av fnr på eidasId eller at initierPerson feiler så vil det komme opp en feilmelding med mulighet for å logge ut av OpenID connect.
 • Skulle det være noe feil ved innlogging ved bruk av OpenID connect så vil det komme en generisk feilmelding og det er nødvendig å sjekke loggen.

Samtykke om utveksling av eksamensresultater

Dette samtykket er ikke lenger påkrevet, så det er fjernet fra Studentweb (gjelder RESUTVEKSL).

Søknader

Skjemaet for søknader er endret, og baserer seg nå på spørsmål fra bildet Sakstype. Dette gir større fleksibilitet og mulighet til å samle inn mer relevant informasjon for de ulike sakstypene. 

Endringene er implementert i både Godkjenningsmodulen og Flyt.

Teksten i e-posten som sendes etter gjennomført søknad er også endret. Gir nå mer utfyllende opplysninger om saken. 

Profil

Studentweb viser nå stemmerettsted med en gang, også når det kun er ett stemmerettsted å 'velge'. Tidligere fikk ikke studenten sett dette før neste pålogging.

Bestillinger

Ledeteksten "Adresse" er fjernet fra kvittering på gjennomført bestilling for Semesterkvittering. Det ble aldri vist adresse her, da den default skal sendes til semesteradressen.

Resultater / Begrunnelse og klage

Applikasjonen henter nå data på nytt hver gang studenten går inn på resultat- og klagesidene. Tidligere måtte studenten logge på nytt for at disse skulle bli oppdatert, noe som var uheldig.

 

 

  Publisert 12. apr. 2019 14:04 - Sist endret 21. mai 2019 09:22