Endringer i Studentweb versjon 3.3.15

Versjon lagt til test: 30.1. 2019.

Planlagt produksjon (fsweb.no): 18.2.2019

NEDLASTING FELLESKODER

Det er innført nye felleskoder/tekster for Studentweb. Det er derfor viktig at rutinen 'FS002.001 Nedlasting av felleskoder' i FSsystem-klienten kjøres. 

De fleste endringene er gjort i databasen, og er følgelig allerede i produksjon. Punktene er merket DB. 

Varsel til student om ny melding i sak
Student får varsel-e-post når det kommer ny melding fra saksbehandler på en søknad/klagesak som behandles i Flyt. Denne varselmeldingen er forbedret.

 

Nedtrekkslisten for vurderingsmelding har ikke lenger default-verdi.
Ved oppretting av ny vurderingsmelding via knappene "Meld til vurdering eller "Meld til undervisning og vurdering", er det ikke lenger default-valg, som medførte at studentene ofte valgte feil vurderingsenhet. Nå må de gjøre et faktisk valg fra nedtrekkslisten.

 

Pil på nedtrekksliste for vurderingsmelding
Rettet manglende pil i nedtrekkslisten for valg av vurdering ved redigering av melding. Dette gjaldt Firefox og Edge.

 

DB: Sanksjoner og begrenset funksjonalitet i Studentweb
Studenter med sanksjoner får ikke meldt seg til undervisning eller vurdering dersom sanksjonen er registrert slik at den ikke tillater det.

Kontroll-regler for Studentweb:

A. Hvis Utestengingen er registrert med klassifikasjon = ALLE, så gjelder utestengingen ALLE emner på Institusjonen, uavhengig av Studieprogram og hva som er registrert av klassifikasjon der.

B. Hvis Utestengingen er registrert MED en Studieprogramkode, 
så gjelder utestengingen alle emner i DET studieprogrammet (Emne_i_sp), uavhengig av hvilken klassifikasjon som er på studieprogrammet.

C. Hvis Utestengingen er registrert UTEN Studieprogramkode, 
så gjelder utestengingen alle emner i alle Studieprogrammer som er registrert med den klassifikasjonen som Utestengingen er registrert med.

 

DB: Rettet oppdatering av kontaktperson på Min profil. 
Kontaktperson ble oppdatert i FS selv om appegenskapen KONTPERSON (under PROFIL) var satt til ikke-aktiv og studenten ikke har sett info. Dette har forhindret sletting av gammel kontakt-info.

 

DB: Varsel om at studierett snart utgår
Hvis studierett utgår før 31.08 og 31.01 så gis et VIKTIG-varsel på forsiden om at studieretten utgår. For vårsemesteret gi det varsel hvis studieretten går ut i løpet av januar, for høstsemesteret iløpet av august.

 

DB: Vise vurderingsstatus på kommende hendelser
Hvis vurderingsstatusen på enheten som studenten er meldt til er noe annet enn ORD, så vises nå navnet på statusen i boksen Kommende hendelser.

 

DB: Vise navnet på vurderingssatusen i nedtrekkslister
Hvis vurderingen gjelder en annen status enn ORD, så vises også navnet på statusen sammen med navnet på vurderingen i nedtrekkslistene.

 

DB: Endret apptekst for info om klage på formelle feil etter fristen
Når fristen for å klage på formelle feil ved eksamen har utgått, får studenten egen informasjon om rutiner ved helt spesielle forhold som likevel tilsier en klage på formelle feil. Gjelder apptekst KLAGE_FORMELL_FRIST_UTGÅTT. DB: Varsler om manglende semesterregistrering og betaling
Info om manglende semreg/betaling for de som har utgått studierett og der studieretten utgår før 31.08 og 31.01, merkes som INFO i stedet for VIKTIG/HASTER.

 

DB: Uregelmessige emner følger evt TerminNR-Fra/Til
Emner som går uregelmessig kontrolleres nå mot evt TerminNR-Fra/Til som er angitt på Emnekombinsjonen, slik at de ikke kan legges utenom gjeldene terminnummer.

 

DB: Endret Appmodulegenskap UTDUTENFOR
Egenskapen flyttes til FS, siden den kun brukes til å bestemme default på parametern i FS-klienten. Emner utenfor utdanningsplan tas alltid med når karakterutskrift med digital signatur bestilles fra Studentweb.

 

DB: Opprettet egen apptekst om kontonummer til Min profil
Appteksten KONTONR er opprettet for å gi en forklaring på hvem som skal legge inn kontonummer.

 

    Publisert 12. feb. 2019 13:15 - Sist endret 13. feb. 2019 10:41