Endringer i Studentweb versjon 3.3.14

Versjon lagt til test: 24.9. 2018.

Planlagt produksjon (fsweb.no): 8.10.2018

Oppdatert med rettelser i versjoner 3.3.14.1 og 3.3.14.2: 22.10.2018

3.3.14.3 lagt i produksjon 25.10.2018.

NEDLASTING FELLESKODER

Det er innført nye felleskoder/tekster for Studentweb3. Det er derfor viktig at rutinen 'FS002.001 Nedlasting av felleskoder' i FSsystem-klienten kjøres. 

 

Generelt

Det er gjort en god del endringer for å gi Studentweb et mer responsivt design, og for å bedre universell utforming. Endringene påvirker de fleste sider, og gjelder marger, knapper, bokser, tekstelementer, faner m.m. 

Menyelementene under Mer-menyen er nå stortert i alfabetisk.

Rollen FS_STUDENTWEB fungerer nå selv om den ligger under en lokal rolle. Studentweb har tatt i bruk FS sin kontrollfunksjon for dette (RT-248735). Endringen ble installert i databasene i september, både i DEMO og i PROD.

 

Utdanningsplan / semesterregistrering

Hvis det ikke allerede finnes noen meldinger i emner som ligger i
utdanningsplan, kommer det nå en knapp "Meld til undervisning og vurdering". Denne fører til en sekvens for både undervisnings- og vurderingsmelding, tilsvarende slik det har vært når du velger et emne inn i planen. 

3.3.14.1: Rettet feil som gjorde at knappen ikke ga noen respons i semesterregistreringssekvensen. 

Rettet feil som har gjort at det i en periode har vært mulig å melde til undervisning i emner som ligger i siste termin av studiet selv om studieretten har gått ut (RT-257321). Rettelsen ble installert i databasene i slutten av juni, både i DEMO og PROD.

For emner som ligger i planen fremover i tid, så ble kontrollen mot eventuelle obligatoriske aktiviteter feil ved påmelding til vurdering fra utdplansiden (var ok fra Aktive emner. RT-323865). Dette er rettet og installert i databasene i september, både i DEMO og PROD.

Når du velger vurderingsenhet fra nedtrekkslisten så har navnet på Vurderingstidkoden blitt vist. Dette er ikke bra nok i alle tilfeller siden noen har navnet på vurderingstidkoden lik koden, som f.eks '06' og '12'. Nå vises også Terminen dersom den ikke var en del av navnet på vurderingstidkoden. Endringen er installert i databasene i slutten av september, både i DEMO og PROD.

Studentweb tar nå hensyn til Lisenskrav ved kontroll for å kunne ta et emne. Lisenskrav er 'bakt inn' i forkunnskapskrav-kontrollen og gir pr idag samme meldingstekst som den gamle forkunnskapskrav-kontrollen, dvs apptekstene for :

'SM_FKRAV_UND', 'SM_FKRAV_VURD', SM_FKRAVMELD_UND', SM_FKRAV_MELD_VURD'

Lagt inn rettelse som gjør at studentene ikke får tilbud om semesterregistrering før FS-kontrollen på semesterregistrering går helt igjennom. Det kunne oppstå problemer når f.eks. STATUS_SPERR_REGISTRERING ble endret fra J til N (RT 261439).

3.3.14.1: Når du trykket "Avbryt" i semesterregistreringssekvensen, kom du til feilside "Det oppsto en feil". Denne er nå rettet. 

3.3.14.2: Rettet feil som gjorde at lasting av utdanningsplan feilet fra Studier-sider i Internet Explorer. Det skyldtes at IE11 (og sikkert lavere) klarte ikke å håndtere ÆØÅ i url.

 

Begrunnelser/Klager

Når studentene har oppnådd beste karakter skal de ikke kunne klage fra Studentweb. Kontroll på om studenten har fått beste mulig karakter går nå på den enkelte Vurderingskombinasjon, dvs deler også, ikke kun på helheten slik det har vært. Rettelsen ble installert i databasene i august/sept , både DEMO og PROD.

Visning av antallet og hvilke studenter som har klaget ved gruppeeksamen er fjernet. Dette som følge av endringer i universitets- og høyskoleloven, hvor denne informasjonen ikke lenger er påkrevet for å klage på gruppeeksamen. Endringen er installert i databasene i august  /september, både i DEMO og i PROD.

Trekk av klage (SENSUR og FORMELL) skal ikke være mulig når det å opprette klage ikke er mulig via Studentweb (dvs når klagetypen har status-studweb = N). Rettelsen ble installert i databasene i august, både DEMO og PROD.

Fristen for å klage på formelle feil vises nå ikke når denne klagetypen er deaktivert for Studentweb. Endringen er installert i databasene i augus/sept, både i DEMO og i PROD.

3.3.14.1: Studentene kan nå klage på formelle feil i inntil 1 år etter eksamen/innleveringsfrist. Dette i henhold til frister satt i Forvaltningsloven. I samme forbindelse er dermed grensen for visning av vurderingsenheter på klagesiden utvidet til å inkludere enheter fra siste år, ikke bare to siste terminer.

3.3.1.4.1: Feltet for beskrivelse av klagetypen (KLAGETYPEBESKRIVELSE) vises nå alltid for studenten ved oppretting av ny klagesak/forespørsel om begrunnelse. 

 

Betaling

Ryddet visningen slik at det kun er én knapp for å vise fakturaen. 

3.3.14.1: Rettet feil som gjorde at visningen av betalingsfrist ble feil med et helt år når datoen var 30.12 eller 31.12. 

 

Bestillinger

Dersom PDF for karakterutskrift med digital signatur ikke er blitt produsert av en eller annen grunn ('teknisk feil'), så har bestillingen blitt liggende ubehandlet, og har låst for muligheten til å bestille på nytt. Dette er forbedret slik at studenten nå får tilbud om ny bestilling.

3.3.14.1: Studieprogramkoder med æ, ø eller å ga feil resultat ved bestilling av karakterutskrift når den var utdanningsplangruppert med studieprogram som utplukk. Studentweb sender nå parametere til webservicen med riktig encoding (UTF-8).
Merknad:
Denne saken skapte feil i baser som ikke var konvertert til UTF-8, så den er tatt ut av nåværende versjon (3.3.14.3), og vil bli lagt inn igjen når alle baser har gått over til UTF-8.

 

 

    Publisert 25. sep. 2018 15:21 - Sist endret 29. okt. 2018 14:10