Endringer i Studentweb versjon 3.3.13

Versjon lagt til test: 31.5. 2018. Ny hotfix, versjon 3.3.13.2, lagt ut 18.06.2018

Planlagt produksjon (fsweb.no): 21.6.2018

NEDLASTING FELLESKODER

Det er innført nye felleskoder/tekster for Studentweb3. Det er derfor viktig at rutinen 'FS002.001 Nedlasting av felleskoder' i FSsystem-klienten kjøres. 

 

Nyheter

 • [STWJS-2082] - Endringer i søknadsmodulen for å tilrettelegge for saksflyt (samlesak)
 • [STWJS-2132] - Som student ønsker jeg å legge til ny dokumentasjon ved en søknad
 • [STWJS-2133] - Søknader: Ny apptekst for å gi info på siden for å legge til ny dokumentasjon
 • [STWJS-2167] - Lagt til lenke for personvernerklæring

 

Forbedringer

 • [STWJS-2052] - "Rediger" søknad skal begrenses til å gjelde opplasting av nye dokumenter på en søknad
 • [STWJS-2092] - Endre engelsk tekst på knapp soknader_gaaTilAlleSoknader
 • [STWJS-2093] - Fjerne visning av sekunder fra timestamp på meldinger fra/til ROMS
 • [STWJS-2128] - Endringer på hovedsiden for Søknader
 • [STWJS-2129] - Søknader: Ny apptekst for å forklare saksbehandlingstid, rutiner etc.
 • [STWJS-2130] - Som student vil jeg kunne initiere chat/sende melding til saksbehandler på en søknad
 • [STWJS-2131] - Student skal ikke kunne redigere søknad etter at saken har fått tildelt saksbehandler
 • [STWJS-2134] - Ved trekk av vurderingsmelding skal studentene også få spørsmål om de skal trekkes fra undervisning.
 • [STWJS-2139] - Endre ledetekst for "Registrert oppmøte" (undPartiMelding.oppmote)
 • [STWJS-2151] - Det er ikke mulig med linjeskift i chat for søknader
 • [STWJS-2161] - Lånekassen; Fjerne informasjon om rapportert studentstatus
 • [STWJS-2162] - Diverse endringer av lenker på siden Resultater
 • [STWJS-2163] - Lenke til Vitnemålsportalen på siden Bestillinger
 • [STWJS-2164] - Bestillingstypen Karakterutskrift (papir) - endring av navn og visning av lamell
 • [STWJS-2171] - Ny tekstkode i søknadssekvensen, steg Bekreftelse
 • [STWJS-2172] - Vekting på emnesamlinger skal aldri vises for eksterne resultater
 • [STWJS-2173] - Endret chaten mellom student og saksbeh. tilsvarende som i Flyt
 • [STWJS-2174] - Gjør Studentweb mer universell utformet
 • [STWJS-2176] - Endringer på ettersending av dokumenter og/eller resultater
 • [STWJS-2179] - Samleoppg. fra tilbakemeldinger fra sprintreview
 • [STWJS-2182] - Endre del av kvitteringstekst som går ut etter registrering
 • [STWJS-2184] - Fjerne linken "Vis også emner hvor begrunnelse/klage på Studentweb ikke er mulig"
 • [STWJS-2186] - Trekk av klage skal ikke være mulig der klage ikke er opprettet via SW
 • [STWJS-2190] - Endring av kontroll for beregning av studieretter

 

Feilrettinger

 • [STWJS-2056] - Svare på undtilbud må kunne gjøres fra Utdplansiden
 • [STWJS-2102] - Min profil: problemer med tastaturnavigering
 • [STWJS-2104] - Min profil: Error - Element “div” not allowed as child of element “span” in this context.
 • [STWJS-2106] - Min profil: utvid textarea til kontaktinfo med aria-describedby
 • [STWJS-2107] - Min profil: inputfeltene for telefon er mangelfull
 • [STWJS-2108] - Min profil: varseltrekanten må ha en alt-tekst som beskriver feilen og ikke ikonet
 • [STWJS-2159] - KARUTDIG skal ikke tilbys studenter uten Gyldige Resultater.
 • [STWJS-2160] - Kontroll mot Max-vekting i en Emnekombinasjon
 • [STWJS-2165] - Terminperioden på Emne-i-Studieprogram
 • [STWJS-2177] - Kvalifikasjon tar ikke hensyn til navnehistorikk
 • [STWJS-2178] - Rette beregning av Ekstra eksamenstid (Ekstilpasning)
 • [STWJS-2180] - Saksbehandler får ikke logget ut når personen har logget inn som student, logger ut som student og så logger ut
 • [STWJS-2188] - Feil i nedlasting av begrunnelser

 

   

   Publisert 1. juni 2018 14:18 - Sist endret 27. juni 2018 10:46