Endringer i Studentweb versjon 3.3.11

Fra versjon 3.3.11 er det nå mulig å bestille digitalt signerte karakterutskrifter, samt se begrunnelser på sensurvedtak direkte i Studentweb.

Rettelser til 3.3.11

Versjon 3.3.11.6

Versjon 3.3.11.5

Versjon 3.3.11.3

Versjon 3.3.11.2

 

NEDLASTING FELLESKODER

Det er innført nye felleskoder/tekster for Studentweb3. Det er derfor viktig at rutinen 'FS002.001 Nedlasting av felleskoder' i FSsystem-klienten kjøres.

 

BESTILLINGER

Student kan nå  bestille digital signert karakterutskrift fra Studentweb [STWJS-1823].

Bestillingstypen KARUTDIG må være aktivtert for å ta i bruk denne funksjonen. 

Merk at karantenefeltet (antall dager før stud. kan legge inn ny bestilling) ikke har noen innvirkning på denne bestillingstypen. Fordi alt gjøres automatisk, er det ikke lagt opp til begrensninger her.

 

BEGRUNNELSE OG KLAGER

Klagemodulen er utvidet med flere funksjoner, og det er gjort forbedringer av eksisterende funksjoner.

Studenter kan nå se sensors begrunnelse på sensurvedtak direkte i Studentweb [STWJS-2013].

Studenter kan laste opp dokumentasjon for klage på formelle feil [STWJS-2012].

KLAGEURL vises nå også på hver sak når student oppretter ny sak [STWJS-2042].

Det er gjort endringer av beregning av klagefrist for formelle feil [STWJS-2044].

Studentens kandidatnummer vises nå ved opprettelse av begrunnelse/klage[STWJS-2046].

Tekstkoden klager_visUtenKlagemulighet er endret til å inkludere info om begrunnelser [STWJS-2053].

Det er opprettet applikasjonstekster for klagemodulen; KLAGE_IKKE_FORMELL, KLAGE_IKKE_SENSUR, KLAGE_IKKE_BEGRUNN [STWJS-2069].

Begrunnelse vises ikke før publisering av resultatet. Gjaldt tilfeller hvor begrunnelse var opprettet i sensursystem før sensur er kunngjort [STWJS-2065].

Rettet bug som i noen tilfeller ga feilmelding 'Oppstod Feil' på siden Begrunnelse og Klage [STWJS-2064].

 

GENERELT

Pålogginger via ID-porten og Feide logges, slik at det er mulig å skille påloggingsmetoden i loggen [STWJS-2047].

Diverse nynorsktekster på applikasjonen er forbedret [STWJS-2068].

 

UTDANNINGSPLAN/SEMESTERREGISTRERING

Rettet feil som gjorde at linker til Utdanningsplansiden fra forsiden manglet deler av URL [STWJS-2070].

Rettet engelsk oversettelse av tekstkode semreg.stegTittel2 til "Education plan" [STWJS-2051].

Rettigheter og plikter: fjernet styling på checkboxer [STWJS-1935]

 

AKTIVE EMNER

Rettet feil ved trekk fra eksamen som kunne oppstå etter først å ha trukket deleksamener [STWJS-1976].

 

BETALING

Fakturaer der ingen av fakturadetaljene er merket for visning på Studentweb blir ikke lenger overført [STWJS-2048].

 

OPPGAVEINNLEVERING

Forbedring av feilhåndtering i Fullfør-steget i Oppgaveinnlevering [STWJS-2039].

Informasjon om tilgjengelighet slettes sammen med filen [STWJS-2041].

 

ROMS

WS er implementert for henting og sending av meldinger fra ROMS [STWJS-2026].

Det er nå ikke mulig å sende melding til Roms med mindre saksbehandler har initiert samtalen [STWJS-2061].

Det er opprettet egen appmodul for ROMS, med egenskap for å tilgjengeliggjøre chat/meldingsutveksling mot ROMS [STWJS-2066].

 

Rettelser til 3.3.11

 

3.3.11.2

Lagt ut på jboss-test 10.10.2017

Student skal kunne bestille digital karalterutskrift selv om det er ikke er registrert adresse på studenten (STWJS-2071). NB! Vil også kreve endringeri webservice før den fungerer helt optimalt. 

Rettet feil i saksbehandlerpåloggingen (STWJS-2075).

KLAGEURL (link til klageinfo) ble vist på feil sted for begrunnelse og klager. Er nå rettet (STWJS-2077).

Ved bestilling av digital karakterutskrift, er det ikke lenger nødvendig å logge seg ut før studenten ser pdf-en i dokumentarkivet (STWJS-2078).

Rettet visning av eksamenstid når varighet er under 1 time (STWJS-2079).

Lagt til apptekst for forklaring på utgått frist for klage på formelle feil (STWJS-2080). 

 

3.3.11.3

Lagt ut på jboss-test 10.11.2017

Ved noen tilfeller feilet koblingen til Kontakt- og reservasjonsregisteret (KORR), som medførte at studenen ikke fikk lagret profil-siden. Denne er nå rettet (STWJS-2063).

Visningen av +47 foran norske telefonnummer er fjernet (STWJS-2076).

Det er nå mulig å bestille digitalt signert karakterutskrift på kun engelsk (STWJS-2081).

Studenter med betalingsform FRITATT får ikke lenger info om semesteravgift (STWJS-2090).

 

3.3.11.5

Rettet feil på profilsiden som skapte krasj hvis student ikke hadde mobilnummer (STWJS-2116)

 

3.3.11.6

Rettet feil som oppsto når student skal legge til emne i utdanningsplan fra Aktive emner (STWJS-2121)

Fikset sortering på utdanningsplan ved bestilling av digital karaktertskruft (STWJS-2122 OG 2124)

 

 

Publisert 15. sep. 2017 09:53 - Sist endret 15. des. 2017 13:11