Endringer i Studentweb versjon 3.3.10

Fra versjon 3.3.10 er Søknadsmodulen nå i produksjon.

Rettelser (Hotfixer) til 3.3.10

 

NEDLASTING FELLESKODER

Det er innført nye felleskoder/tekster for Studentweb3. Det er derfor viktig at rutinen 'FS002.001 Nedlasting av felleskoder' i FSsystem-klienten kjøres.

 

SØKNADER

Modulen for søknader er nå satt i produksjon. Den har vært tilgjengelig i jboss-test en stund allerede.

Modulvalget SOKNAD må være aktivert for å ta i bruk modulen.

I første omgang er søknadene knyttet til godkjenningsmodulen. Følgende sakstyper er det mulig å opprette søknad på gjennom SW:

  • Innpassingssak
  • Forhåndsgodkjenning
  • Forkunnskaper
  • Realkompetanse
  • Annen type sak

Det kan være knyttet ulike typer funksjoner til de forskjellige sakene. I bildet Godkjenningssaktype kan den enkelte sakstypen aktiveres/deaktiveres for SW med J/N i feltet "Kan utføres via Studentweb".

Egen side for modulen finnes på hovedmenyen under "Søknader".

Dokumentasjon kommer før 3.3.10 settes i produksjon.

 

Endringer i modulen til denne versjonen:

Rettet feil som ga varselmeldingen "Er du sikker på om du vil forlate denne siden?" når du trykket "Neste" etter første steg i søknadssekvensen [STWJS-1843].

Lagt til knapp for "Avbryt" på siden "Registrer ny søknad" [STWJS-1874].

Studenter ser nå tydeligere hvilke felter i søknaden som er obligatorisk å fylle ut [STWJS-1880].

Dokumentopplasting: Opplasting av dokument genererer ikke lenger status om ubehandlede dokumenter i Søknad samlebilde [STWJS-1881].

Steg 2 og 3 (Dokumentasjon og EmRex) er snudd om i stegsekvensen [STWJS-1884].

 

Utdanningsplan

Teksten i dialogen for endring av veivalg er revidert [STWJS-1927].

Fjernet oppdatering av sekvensstatusen når student endrer "Rettigheter og plikter" fra Status og Oversikt i utdanningsplanen [STWJS-2019].

 

Aktive emner

Studentweb har strammet inn på studentens tilgang til å opprette meldinger etter utgått studierett. Gyldig-Til dato for studierett måles nå opp mot dagens dato ifm påmelding til emner [STWJS-1951].

Fjernet visning av Eksamenstilpasning om rom, for å hindre dobbelt visning av rom [STWJS-2022].

Digitalt eksamenssystem vises nå i forbindelse med eksamensmeldinger [STWJS-2024].

Fjernet visning av kandidatnummer når Status_Er_Kand er N [STWJS-2029].

 

Bestillinger

Ved bestilling av karakterutskrift, brukes nå Apptekstene [STWJS-1958].

Appteksten KB_KAN_IKKE_BESTILLE brukes til å gi informasjon dersom det ikke er mulig å bestille karakterutskrift via SW. Dvs når modulkode KARUTBES ikke er aktiv [STWJS-2027].

Som en utvidelse av saken over; når modulkode KARUTBES ikke er aktiv, er det heller ikke mulig å bestille karakterutskrift [STWJS-2028].

 

Begrunnelse og klager

Rettet feil som gjorde at  KLAGEURL ikke fungerte i saksbehandlermodus på Klagesiden [STWJS-2001].

 

Betaling

Opprettet en 4. fakturadetalj i WebApplikasjon (UNDMAT_D), som kan kobles mot eventuell fakturadetaljkode for undervisningsmateriell eller tilsvarende [STWJS-1926].

 

Rettelser (Hotfixer) til 3.3.10

 

3.3.10.1. og 3.3.10.2

 

Bestillinger/Resultater

Lagt til mulighet for html for apptekstene som er beskrevet i STWJS-1958 [STWJS-2032]

Rettet manglende link til bestilling av karakterutskrift fra resultatsiden [STWJS-2033]

 

Søknader

Fjernet dobbel visning av kvittering ved utsendt e-post [STWJS-1989]

Rettet feil som gjorde at det ikke var mulig å trekke søknad samme dag som den er opprettet [STWJS-2031]

Fjernet visning av "E-poster og tekstmeldinger" etter at dokument var lastet opp i søknadssekvensen [STWJS-2034]

Fjernet tekster DA_INFO_XXXX fra dialogen for dokumentopplasting [STWJS-2035]

Rettet feil på NESTE-knapp når eksternt sted ikke var fylt ut på første forsøk [STWJS-2036]

Forbedret sorteringen og visningen av søknader på hovedsiden for Søknader [STWJS-2037]

Hvis institusjon ikke er med i Emrex-nettverket, skal steget for import av resultater fra utenlandsk institusjon heller ikke vises i søknadssekvensen [STWJS-2038]

 

3.3.10.3

Rettet feil som gjorde at klage på formelle feil ved eksamen ikke ble overført til database før resultat finnes i protokoll (STWJS-2040).

Lagt inn redirect-link til UiO sin Studentweb fra menyen på fsweb.no (STWJS-2060).

 

3.3.10.4 og 3.3.10.5

Studenter som er registrert med tilbud om opptak til et emne, kan ikke lenger melde seg til vurdering når det er registrert N for at opptaket skal publiseres (STWJS-2055).

Utdanningsplan tar hensyn til start-termin i de tilfellene hvor en student har flere studieretter på samme program (STWJS-2058).

Når det kreves svar fra studenten på tilbud om undervisning, vises ikke svar-knapp før opptaket er publisert (STWJS-2059).

Undervisningsmeldinger fra forrige termin har hittil blitt overført til Studentweb frem til 31.jan/aug. Dette er nå endret til å være t.o.m 14.aug/jan (STWJS-2062).

 

Publisert 23. mai 2017 15:07 - Sist endret 21. aug. 2017 13:28