Endringer i StudentWeb3 versjon 3.2

NEDLASTING FELLESKODER

Det er innført nye felleskoder/tekster for StudentWeb3. Det er derfor viktig at rutinen 'FS002.001 Nedlasting av felleskoder' i FSsystem-klienten kjøres.

Følgende ny funksjonalitet og rettelse på bakgrunn av tilbakemeldinger:

Innlogging

 • Endret innlogging til å benytte personløpenr. i stedet for fnr  
 • Endret rekkefølgen på innloggingsmetodene slik at Feide kommer først
 • Gjort det enklere for saksbehandlere å logge inn som student https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1800229
 • Krever nå 4 siffer ved endring av pinkode
 • Logoen hentes nå selv om brukeren ikke er pålogget

  

Forside

 • Ny design av menyen på bakgrunn av endringer i designmanualen.
 • Initiering av Kommende Hendelser og Varselmelding må utføres ved valg av Forsiden  
 • Den enkelte institusjon kan nå legge ut litt informasjon som vises på forsiden. Teksten må registreres på tekstkodene : SI_INFO1,SI_INFO2, SI_INFO3, SI_INFO4 eller SI_INFO5. Dersom det er lagt inn tekst i en av disse så vil teksten vises på forsiden i en egen tabell. https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1748702
 • Header for varselmeldinger skal vise antall meldinger  
 • Chrome: Kolonnene i tabellen for kommende hendelser er forskjøvet  
 • Ph.d.studenter får nå varsel dersom avtaleperioden går ut i inneværende termin  
 • Institusjonene kan ha forskjellige logoer knyttet til bokmål, nynorsk og engelsk https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1676837
 • Varselmelding om manglende semesterregistrering peker alltid mot semreg med utdanningsplan for studenter uten utdanningsplan. Dette er rettet.

Semesterregistrering

 • Den enkelte institusjon kan selv legge inn tekster i kvitteringsepost etter fullført semreg. Teksten legges inn på tekskodene: KM_SUBJ_FULLF, KM_BODY_FULLF_INNLEDNING, KM_BODY_FULLF_AVSLUTNING
 • Kvitteringsepost for ikke fullført semreg - inst kan legge inn egne tekster i KM_SUBJ_IKKEF og
  KM_BODY_IKKEF.
 • Kvitteringsepost for fullført framdriftsrapportering for ph.d.studenter henter tekster fra: KM_SUBJ_FRAM, KM_BODY_FRAM_INNLEDNING og KM_BODY_FRAM_AVSLUTNING
 • Kvitteringsepost for SEMREG skal gi info om Vurdmelding uavhengig av termin på meldingen
 • Kvitteringsepost for ikke fullført semreg - endret til liten forbokstav i termin
 • Rettet slik at subject på kvitteringsepost må ikke bli større enn 100tegn.
 • Endret tekst fra "start semesterregistrering" til "start registrering"
 • Dersom det er krav om betalt semesteravgift for å kunne semesterregistrere seg, så får studenten nå et varsel om det.
 • Fjernet melding om lagring av profil og spørreundersøkelse i semreg. sekvens
 • Overskrift for Registrering viser nå hvilken Termin det er registrering for.
 • Rettet feil som gjorde at studenter med to studieretter på samme program ikke fikk fullført semesterregistreringen.
 • Semreg uten UP: rettet slik at emner på aktive emner vises med en gang
 • Semreg uten UP: Rettet feil som gjorde at  knappen for søk på Aktive emner var skjult (Opera)
 • Semreg uten UP: har gjort det tydeligere at en må søke frem et emne på Aktive emner

Min profil

 • Rettet slik at når sakbehandler gjør endringer på egen profil, kommer det ikke lenger melding om simulering

 • Rettet slik at feilmelding ved ikke utfylt felt ikke vises på feil sted

Aktive emner

 • Fjernet teksten "(ikke valgbar) " som ble vist frem på deler i påmeldingsboksen for Vurderingsmelding  
 • Undmelding: endret slik at partinavn vises i stedet for partinr https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1736517
 • Rettet slik at dersom emnet har STATUS_KREV_EMNEVALG=J så må studenten få beskjed om at emnet må velges fra utdanningsplanen https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1744505
 • Undmeld: fjernet teksten 1. semester for emner som kun undervises 1 semester https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1723396
 • Flyttet teksten for hvorfor emnet ikke kan velges til kolonnen før knappen
 • Rettet feil som gjorde at applikasjonen krasjet når en søkte på et emne etter å slettet meldinger på samme emne  
 • Fjernet utsending av kvitteringseposter da det ble sendt ut litt mange. https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1723396
 • Endret slik at tidnavnet nå vises i nedtrekksliste for vurdenhet.  
 • Rettet slik at link til Rom-info fra vurderingsdel nå fungerer
 • Undmeld: rettet slik at ved valg av parti så vises ikke linken til rom vises i nedtrekkslisten  
 • Laget varsel om manglende forkunnskapskrav https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1742909
 • Prioritering av undparti: Endring blir ikke lagret dersom prioritet er lavere enn opprinnelig https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1736517
 • Varselmelding dersom en student er meldt til emner med samme eksamensdato https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1744093
 • Vurderingsmeldinger: lagte egen overskrift for OBLIG  
 • Rettet rar bug ifm. opprettelse av undmelding og språkvalg  
 • Fjernet rødt kryss for vurderingsmelding når emnet i protokoll, men det finnes fortsatt undervisningsmelding https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1791494
 • Vise frem versjonskode der det finnes flere for ett emne https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1831805
 • Endret teksten Stp til stp. https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1660327
 • Rettet feil i forbindelse med redigering oppgavetittel på vurderingsmelding  
 • Undmeld: viser nå navn istedetfor koder på disiplin og form https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1820507
 • Fremvisning av registrert oppmøte i StudentWeb https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1667517
 • Rettet feil som gjorde at applikasjonen krasjet ved endring av språk etter melding til emne fra fritt emnesøk  
 • Henting av oppmøte: rettet slik at riktig terminkode sendes til webservicen  
 • Tydeliggjort undervisnings-steget når det ikke noen ledige plass på undervisning https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1824139
 • Rettet feil som gjorde at en ikke fikk meldt seg til vurdering dersom det var mellomrom i vurdtidkode i lovlig vurderingsenhet https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1858188
 • Rettet feil som gjorde at en ikke fikk gått gjennom vurderingssteget i oppmeldingsdialogen https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1851895
 • Info  om at undmelding gjelder kun 'Søkt Undervisning' og ikke opptak, har blitt tydeligere https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1818020
 • Rettet slik at når man går inn i stegprosess for å melde til und/vurd, så skal ikke steglisten for semreg overskrives. 
 • Rettet rar oppførsel når en søktei frie emner flere ganger uten å velge noe  
 • Rettet slik at Velg-knapp ikke blir værende for emner som er søkt opp og lagt til  
 • Rettet feil som gjorde at en ikke fant studieprogram og termin ved legg-til-emne  
 • Rettet slik at studenter uten up må ikke se steget Legg til i utdanningsplan  
 • URL fra emner vises nå i utdanningsplanen og ved søk på aktive emner  
 • Enkeltemnestudent kan nå melde seg til vurdering https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1763752
 • Rettet slik at partiinfo om tid/sted ble vist frem når EMLINKTPL=J https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1735937
 • Viser nå en feilmelding når det er ingen ledige plasser på undervisning  
 • Rettet slik at status for søknadsemner er  søkt  
 • Rettet slik at Return-tasten fungerer på frittsøk nr 2 og utover
 • Det er laget en spinner for etter at vurderings- eller undervisningsenhet er valgt fra listen  
 • Endret slik at etter trekk fra Undervisning på Aktive emner skal det ikke et annet emne bli ekspandert  
 • Endret slik at dersom studenten har flere undmeld så skal vi velge den riktige  

Mine studier

 • Lagt til fremvisning av klasse https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1868152

Utdanningsplan

 • Ny tabell for fremvisning av planlagte og fullførte emner på siden status og oversikt.
 • Rettet slik at emner valgt ed Frie Emnevalg ble lagt t i planen 
 • Viser nå frem eksternt resultat  https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1808298
 • Rettet tilbakemelding når en klikker Avbryte etter å ha valgt Ta emne på nytt i tidligere termin 
 • Laget varselmelding dersom veivalg ikke er foretatt  
 • Rettet slik at emner og ekstres tidligere enn start-termin nå vises frem https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1805151
 • Rettet slik at studenter uten utdanningsplan ikke ser teksten "Hvis du vil melde deg til emner uten å legge dem i Utdanningsplanen..." https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1738152
 • Endret slik at hele teksten om hvorfor et emne ikke kan velges i fritt søk vises frem
 • Rettet slik at link til informasjon om emnet under "Legg Til Emner" ikke åpner 2 tabs  
 • Lagt til fremvisning av registrert realkompetanse på eksternstuduim nå vises https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1721422
 • Viser nå frem varselmelding for Emneprioritering dersom frist finnes  
 • Rettet slik at planlagt ekstern eksamen ikke vises blant oppnådde sp https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1822959
 • Lagt til advarsel-popup ved forsøk på å forlate ulagrede endringer for veivalg  
 • Generere rapport med oversikt over studiet  
 • Viser nå  totalsum for oppnådde og planlagte studiepoeng på siden status og oversikt https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1875037
 • Ved veivalg så håndterer nå applikasjonen linjeskift i teksten  https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1826774
 • Rettet feil som gjorde at en ikke alltid fikk åpnet lenker på planinfo https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1877293
 • Rettet slik at knapp for ferdig utfylt utdanningsplan kun vises frem for studieprogram hvor det finnes  
 • Rettet slik at det ved veivalg sette default verdier for antall valg 1 og antall prioriteringer 3 
 • Endret slik at overskriften "Fritak" ikke vises i samme linje som lenken med info om emnet  
 • Rettet feil som gjorde at i noen tilfeller så ble ikke overskriften "Vurdering:" vist  selv om knappen "Meld til vurdering" vises  
 • Rettet slik at knappen for å gjøre veivalg for første gang ikke heter "Endre"  
 • Lagt i Avbryt-lenke i  Popupen Rettigheter og Plikter
 • Rettet feil visning av meldingen om at veivalg ble ikke gjort i Status og Oversikt https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1860728
 • Rettet slik at endring av utdanningsplanen nå oppdater antall studiepoeng for termin(er)  
 • Rettet slik at utdanningsplan element legges inn i riktig termin  
 • Rettet slik at en må prioritere emner i emneprioritering-stegprosessen for å gå videre. 
 • Rettet sortering av emnekombinasjoner ved valg av emner https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1762329
 • Rettet slik at  alle partier på undervisningsmeldingen vises frem https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1759352
 • Fjernet tittel Undervisningspåmelding under overskriften Undervisning https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1759352
 • Lagt til støtte for html på planinfotype https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1770418
 • Viser nå  frem beskrivelse/url fra emnekomb i rammen for Planlegging av studieprogram https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1770418
 • Rettet slik at ved bytte mellom Utdanningsplan og SoO så blir semesteret lukket 
 • Rettet slik at tittel på veileder vises frem korrekt. https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1895630
 •  

Resultater

 • Siden for begrunnelse og klage åpnes nå i nytt vindu
 • Rettet på bruken av prosedyrer bak Knappen Ta-Emne-På-Nytt. https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1858188
 • Rettet en feil som kunne oppstå når man avbryter ta-emne-på-nytt 
 • Gjort åpning av siden Mine Resultater raskere

 

Karakterutskrift

 • Rettet feil i lagring av sortering https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1757479
 • Endret tekst  ved endring av bestilling https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1757479

 

Faktura

 • Hente informasjon om WS direkte fra tabellen
 • Ikke vise frem menypunkt Betaling dersom status_aktiv er N for Faktura

Oppgaveinnlevering

 • Lagrer nå  filer med renset navn i DUO men viser alltid original filnavn til brukeren
 • Stegprosess for redigering av oppgaveinnlevering åpnes nå selv om forbindelse med DUO feilet
 • Endret slik at filer ikke lastes ned hver gang man går til filopplasting-steget
 • Oppgavespråk vises nå som satt når man redigerer innlevering fra SW2
 • Viser nå ikke menyvalget oppgaveinnlevering for studenter som ikke kan levere oppgaver
 • Tilpasset tekster ang. oppgaveinnlevering til UiO
 • Viser nå ikke null i felt der verdi mangler i trinn "Godkjenn innlevering"
 • Begrensninger på "tilgjengelighet" iht. kolonnen GIR_KODE_FOR_GRP2
 • Forbedret sorteringsfunksjonen for filer som lastes ned fra DUO
 • Lagt inn begrensninger for oppgaveinnlevering for saksbehandlere
 • Trinn 2: det er rettet slik at det ikke er mulig å laste opp to oppgavefiler
 • Trinn 3 (opplasting): håndterer nå opplasting av to filer med ulike originalnavn men samme renset navn
 • Trinn 3 (opplasting): kontrollerer nå  samlet størrelse av opplastede filer
 • Laget ubemannet tjeneste for resultatoverføring til vitenarkiv
 • Laget hjelpefunksjon for studieadm. for å finne samlings-URIer i vitenarkivet

 

Spørreskjema

 • Lagt til funksjonalitet for prioritere svar i spørreskjema

 

Generelt

 • Tillater nå html i beskrivelse av spørreundersøkelse https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1732030
 • Laget generelle prosedyrer for håndheving av tidsfrister  
 • Endring av tekster  
 • Rettet engelske tekster https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id=1802396
 • Applikasjonen tillater nå  bruk av store bokstaver i e-postadresser  
 • Oppdaterer favicon når logo er endres
 • Fjerne infoPanel-filer fra webapplikasjonen  
 • Alle lenker skal være klikkbare  
 • Rettet slik at en tom side vises for et øyeblikk når man velger hvilket som helst side fra menyen  
 • Tatt i bruk webservicen for logo  
 • Fjernet slik at bekreftelsespopup ikke vises ved krasj på sider som normalt krever bekreftelse  
 • Laget en feilside som vises dersom applikasjonen krasjer
 • og mange flere små tekniske endringer...
Publisert 21. aug. 2015 14:49 - Sist endret 21. aug. 2015 14:57