Database-endringer for Studentweb april/mai 2017

Oversikt over endringer som er gjort i database-fliser for Studentweb i april og mai. Noe er i produksjon allerede, men andre ting er kun i demobasene foreløpig. De ønsket produksjonssatt i løpet av en uke. (Det som står om PROD nedenfor gjelder nødvendigvis ikke UiO.)

Utdanningsplan

  • RT-221594 er installert i både DEMO og PROD:

Rettelse ved omprioritering av veivalg. Det gamle 1.valget's emner slettes nå fra planen ved omprioritering.

 

Faktura

Ny appmodulegenskap UNDMAT_D for fakturadetalj er opprettet i Kodebasen og i DEMO.

Kan tas ibruk hvis det opprettes fakturadetaljtype for dette, som også legges inn i dette url-feltet på egenskapen.

 

Varsler på Forsiden

 Info om begrenset/betinget studierett.

Info om emne/fag-begresning på studieprogrammer. Emnekode og Fagnavn er med i informasjonen.

 

Semesterregistrering og Fremdriftsrapportering

 

I sekvensene SEMREG og FRAMDRIFT er det mulig å ha RETTPLIKT-steget uten å ha steg for utdanningsplan. Noen studenter er på programmer der det finnes RETTPLIKT som skal bekreftes, men der det ikke er noen utdanningsplan.

  • Installert i DEMO ifm RT-219199:

Steget RETTPLIKT kommer når det kun er PlanInfo som ikke skal bekreftes, og sekvensstatus blir oppdatert for sekvenssteget  RETTPLIKT når det kun er PlanInfo som ikke skal bekreftes.

 

Vurdering- og undervisningsmelding

 

  • STWJS-1951 er installert både i DEMO og i PROD:

Studenter som i reg.terminen får inndratt/avsluttet sin studierett får ikke melde seg til emner hvis Gyldig_Til er utgått (målt mot dagens dato).

Rominfo fra Ekstilpasning vises ikke fordi den fremkommer fra Eksavviklingrom (overføres automatisk)

Klokkeslett ført på individuell frist på meldingen vises både på vurdmeldingen og Kommende_Hendelser.

               Individuell uttaksdato (og klokkeslett)  vises både på vurdmelding og på

               Kommende-Hendelser vises hvis den er oppgitt.

  • STWJS-2009 er installert både i DEMO og i PROD:

Kommende Hendelser får med info fra de nye feltene for dato-periode for eksamen.

 

Klagemodulen og søknadsmodul

  • Installert i DEMO:

STWJS-1957, 1960, 2005, 1950.

 

Publisert 10. mai 2017 14:23 - Sist endret 10. mai 2017 15:01