Informasjon til tilbydere av studenttjenester

Fra og med 2015 kan studenter ved offentlige universiteter og høyskoler vise frem et digitalt studentbevis på mobilen. Dette er gyldig på lik linje med fysisk studentkort og semesterkvittering. 

For å kontrollere at studentbeviset er gyldig, se etter tre ting:

  1. Nederst i appen vil det være en gul boks med teksten «Gyldig semesterkvittering» og nåværende semester + år (f.eks. Høst 2015).
  2. På sidene vil det være animerte streker som går frem og tilbake.
  3. Hvis du trykker på den gule knappen nederst, vil fotografiet av studenten bevege seg.

Hvis det ikke er bilde av studenten i appen, er den kun gyldig sammen med annen identifikasjon.

NB! Ikke be studenter med gyldig studentbevis om å oppdatere dataene i appen. Dette er ikke nødvendig for å sjekke om beviset er gyldig. Hvis man oppdaterer dataene i appen på et tidspunkt hvor studiestedets database er nede, vil studenten bli kastet ut av appen og ikke ha anledning til å fremvise gyldig studentbevis før databasen er oppe igjen.
 

Studentbeviset er gyldig

Studentbeviset er ikke gyldig

Hvor lenge er studentbeviset gyldig?

Så fremt en student har betalt semesteravgiften og har status som student, vil vårens kvittering vises fra og med 1. januar til og med 31. august. Høstens kvittering vises fra og med 1. juli til og med 31. januar.

Publisert 18. juni 2015 10:14 - Sist endret 15. juli 2022 06:00