English version of this page

RUST - Register for utestengte studenter

RUST muliggjør effektiv og trygg formidling av vedtak om sanksjon. Institusjoner under universitets- og høyskoleloven er pålagt å benytte RUST.

RUST er utviklet av Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør. Sikt har forvaltningsansvar for RUST.

Hva er RUST?

Formålet med RUST er å hindre at en kandidat eller søker som har mistet rettigheter, som følge av vedtak, får slike rettigheter ved en annen institusjon (uhl. §4-12)

Universiteter og høyskoler skal registrere eventuelle sanksjoner på sine søkere/studenter i sitt studieadministrative system (eksempelvis FS). I flere tilfeller overføres informasjon om person og sanksjon til RUST. Gjennom RUST får andre universiteter og høyskoler på en sikker måte informasjon om sanksjoner kun når aktuell person er søker eller student ved deres institusjon.

I hvilke tilfeller registreres en søker/student i RUST?

Vedtak kan følge av følgende paragraf i universitets- og høyskoleloven:

- §3-7(8):     falske vitnemål

- §4-8(1)(2): forstyrrende/plagsom atferd

- §4-8(2):     farlig atferd, grove brudd på taushetsplikt, grov usømmelighet i praksis eller klinisk undervsning

- §4-8(3):     fusk, forsøk på fusk, medvirkning til fusk

- §4-10(3):   utestenging etter skikkethetsvurdering

 
Når sanksjonsperioden er utløpt slettes personopplysninger og informasjon om vedtaket automatisk fra registeret.

Hvordan få tilgang til RUST

Alle institusjoner som benytter Felles studentsystem som studieadministrativt system, har automatisk tilgang til RUST. RUST kan også kobles mot andre studieadministrative systemer. Det er kun institusjoner underlagt Universitets- og høyskoleloven som kan få tilgang til RUST.

Dersom du ønsker tilgang til RUST fra et annet system enn FS, må du gjøre følgende:

  • Send e-post til fs-support@sikt.no med informasjon om:
    • Hvilken institusjon som skal ha tilgang
    • Navn, e-postadresse og mobiltelefonnummer til den som skal være kontaktperson for løsningen på vegne av institusjonen

Kommunikasjonen med RUST-registeret går via en webservice. Institusjoner som benytter andre studieadministrative systemer enn Felles studentsystem, må selv sørge for å utvikle en klient mot denne webservicen. Teknisk dokumentasjon oversendes på forespørsel.

Publisert 18. juni 2013 13:40 - Sist endret 14. juli 2022 09:09